Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2018 r., o godzinie 10:00 w Poznaniu w siedzibie Spółki przy ul. Szarych Szeregów 27.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2017.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ