Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r., o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjnym West Gate, Aleje Jerozolimskie 98 w Warszawie.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2020.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2020.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego, podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.

10. Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.

11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020.

12. Zmiana polityki wynagrodzeń Spółki.

13. Zmiana statutu Spółki.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ