Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”), powzięła informację o podpisaniu przez CTP Invest Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”) umowy, uprzednio podpisanej przez Spółkę („Umowa”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot Umowy: Kompleksowe wykonanie „pod-klucz” wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku magazynowego z dopuszczalną funkcją produkcji nieuciążliwej o pow. ok. 31 482,81m2 z pomieszczeniami socjalno-biurowymi wraz z budynkiem wartowni, budynkiem pompowni pożarowej ze zbiornikiem wody przeciwpożarowej, budynkiem stacji trafo, oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kobyłka

Wartość Umowy: 7 % przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy: 29.11.2022 r.

Okres gwarancji: : Umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót, przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat

Okres rękojmi: Umowa przewiduje zróżnicowany okres rękojmi ze względu na zakres robót, przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat

Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10 % wartości Umowy netto

Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek 5 % wartości Umowy netto

Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 10 % wartości Umowy brutto

Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: nie

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ