Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z Anton Röhr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Transport Międzynarodowy Poznań z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową i portiernią oraz infrastrukturą techniczną, która będzie
realizowana na nieruchomości położonej w Mosinie przy ulicy Stanisława Lema.
Wartość umowy: 6% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)
Termin rozpoczęcia robót: w terminie 3 dni roboczych od dnia wydania placu budowy i dziennika budowy
Termin zakończenia robót: 03.04.2023 roku
Okres gwarancji: 3 lata
Okres rękojmi: 5 lat
Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto
Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 2,5% wartości umowy netto
Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę: 10% wartości umowy netto
Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak
Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ