Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: Linia w ramach której Spółka może korzystać z kredytu i składać zlecenia o udzielenie gwarancji i akredytyw Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: maksymalna kwota wykorzystania linii może wynieść 70.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności Spółki i zwiększenie możliwości wystawiania gwarancji i akredytyw w związku z bieżącą działalnością Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 30 września 2022 r.

Główne zabezpieczenia spłaty należności: 1) cesja wierzytelności z kontraktów na kwotę wynikającą z zawartych kontraktów w kwocie nie niższej niż 80.000.000,00 zł; 2) oświadczenie o podaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego na podstawie którego Spółka podda się egzekucji do kwoty 84.000.000,00 zł; Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ