Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z MDR Sianów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”, jedynym wspólnikiem Zamawiającego jest Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego organem jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, które z kolei jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: budowa siedmiu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości gruntowej położonej w Sianowie przy ul. Słowackiego.

Wartość umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)

Termin rozpoczęcia: 7 dni od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 5 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy

Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 10% wartości umowy

Limit kar umownych, jakie można nałożyć na wykonawcę: brak

Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ