Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) zawarła z Veidekke Entreprenad AB („Veidekke”) z siedzibą w Szwecji umowę na projektowanie, produkcję, dostawę i montaż prefabrykowanych elementów betonowych dla 70 mieszkań i 2 lokali usługowych dla inwestycji Siv 1, Hylllie w Malmo, w Szwecji („Umowa”).

Za wykonanie przedmiotu Umowy Pekabex Bet S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8 965 831,06 złotych netto. Strony ustaliły termin rozpoczęcia prac na 4 tydzień 2018 roku, zaś zakończenia prac objętych przedmiotem Umowy na 36 tydzień 2018 roku.

Postanowienia dotyczące kar umownych nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia w wysokości 1% wartości Umowy za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia. Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 10 % wartości Umowy.

Pozostałe warunki Umowy, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABT 06 i ABT-U 07. Prawem właściwym dla umowy jest prawo szwedzkie.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z Veidekke od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta i wynosi 38 291 532,71 złotych jak również ma ona spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex. Umową o największej wartości jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2017 w dniu 8 czerwca 2017 r

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ