Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Skanska Sverige AB z siedzibą w Szwecji umowy dostawy, podpisanej uprzednio przez Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta), której przedmiotem jest dostawa elementów prefabrykowanych dla inwestycji Epic w Malmö, w Szwecji („Umowa nr 1”). Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. zawarła umowę dostawy ze Skanska Sverige AB z siedzibą w Szwecji , której przedmiotem jest dostawa elementów prefabrykowanych dla inwestycji Finnboda Tradgardar w Nacka, w Szwecji („Umowa nr 2”).

Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. z tytułu realizacji Umowy nr 1 wynosi 7 600 000 złotych. Pekabex Bet S.A. rozpocznie dostawy w tygodniu 8 2018 r.

Umowa nr 1 zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 3% wartości opóźnionego ładunku za każdy tydzień. Strony wprowadziły limit kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy nr 1 w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Zgodnie z treścią Umowy nr 1, płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury. Ponadto, w terminie 4 tygodni od podpisania Umowy nr 1, Pekabex Bet S.A. dostarczy gwarancję należytego wykonania Umowy nr 2 w formie gwarancji bankowej lub innego zabezpieczenia w zaakceptowanego przez Skanska Sverige AB w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. Powyższe zabezpieczenie zostanie zredukowane po odbiorze inwestycji, planowanym na 30 sierpnia 2019 r., do wartości 5% wynagrodzenia i będzie obowiązywać przez 2 lata. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu powyższego okresu, a także po usunięciu zgłoszonych wad i usterek.

Prawem właściwym dla Umowy nr 1 jest prawo szwedzkie. Pozostałe warunki Umowy nr 1 nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABM 07.

Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. z tytułu realizacji Umowy nr 2 wynosi 15 800 000 złotych. Pekabex Bet S.A. rozpocznie dostawy w tygodniu 15 2018 r. dla części garażowej oraz w tygodniu 26 2018 r. dla struktury.

Umowa nr 2 zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 3% wartości opóźnionego ładunku za każdy tydzień. Strony wprowadziły limit kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy nr 2 w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Zgodnie z treścią Umowy nr 2, płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury. Ponadto, w terminie 4 tygodni od podpisania Umowy nr 2, Pekabex Bet S.A. dostarczy gwarancję należytego wykonania Umowy nr 2 w formie gwarancji bankowej lub innego zabezpieczenia w zaakceptowanego przez Skanska Sverige AB w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. Powyższe zabezpieczenie zostanie zredukowane po odbiorze inwestycji, planowanym na 31 października 2020 r., do wartości 5% wynagrodzenia i będzie obowiązywać przez 2 lata. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu powyższego okresu, a także po usunięciu zgłoszonych wad i usterek.

Prawem właściwym dla Umowy nr 2 jest prawo szwedzkie. Pozostałe warunki Umowy nr 2 nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABM 07.

Umowa nr 1 i Umowa nr 2 zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z Skanska Sverige AB od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 23 400 000 złotych netto.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ