Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką MBM-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („MBM”) list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy w zakresie wdrożenia do sprzedaży unikalnej, prefabrykowanej ściany trójwarstwowej oraz nowego typu łącznika ścian prefabrykowanych („Projekt”). W ramach Projektu MBM planuje wdrożyć do swojej oferty chronione prawami własności intelektualnej rozwiązania o charakterze innowacyjnym, zapewniające kluczowe przewagi konkurencyjne w zakresie ciężaru, grubości, transportu i montażu ścian. Emitent jest właścicielem 24% kapitału zakładowego MBM i w ramach Projektu zadeklarował zainteresowanie zakupem przez podmioty z grupy kapitałowej Pekabex produktów MBM w ilości 420.000 m2 na przestrzeni lat 2020-2023. MBM zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.2.1. „Badania na rynek”. Równocześnie spółka zależna Emitenta – Pekabex Inwestycje II S.A. zawarła z MBM umowę dzierżawy gruntu o powierzchni 11.700 m2 w miejscowości Badowo Mściska (gmina Mszczonów), na którym MBM planuje budowę hali produkcyjnej, gdzie będą produkowane w/w produkty. Umowa dzierżawy wchodzi w życie pod warunkiem otrzymania przez MBM dofinansowania i rozpoczęcia realizacji Projektu.

Dalsza współpraca w ramach Projektu uzależniona będzie od pozyskania przez MBM dofinansowania na realizację planowanego przedsięwzięcia oraz rozpoczęcia realizacji Projektu. Emitent informuje, iż nie zostały jeszcze podjęte szczegółowe negocjacje dotyczące warunków finansowych i handlowych zakupu produktów od MBM a zawarty list intencyjny ma charakter niewiążący. List intencyjny został uznany za istotną umowę z uwagi na fakt iż szacowana wartość produktów, które podmioty z grupy kapitałowej Pekabex nabędą od MBM jeśli Projekt będzie realizowany najprawdopodobniej przekroczy 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta, choć ich dokładna wartość, z uwagi na powyższe, nie jest jeszcze znana.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ