Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Pekabex Development sp. z o.o., spółka w 100% zależną od Emitenta (poprzednio Innowa Bet Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o. („Pekabex Development”) zawarła z „Centrostal” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.A. („Centrostal”) przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Jasielskiej 9 w Poznaniu oznaczonej numerem działki 14/4 o powierzchni 0,8468 ha dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę pod oznaczeniem PO1P/00115614/0 („Nieruchomość”).

Strony zgodnie ustaliły cenę sprzedaży Nieruchomości na kwotę 3.500.000 złotych netto, tj. 4.305.000 złotych brutto. Na mocy umowy przedwstępnej Pekabex Development zobowiązała się do zapłaty na rzecz Centrostal zadatku w wysokości 435.000 złotych oraz zaliczki w wysokości 435.000 złotych do dnia 28 września 2017 roku. Strony postanowiły, iż przyrzeczona umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie najpóźniej do dnia 14 grudnia 2017 r.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż na zakupionej nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego polegającego na wybudowaniu do 6 budynków mieszkaniowych w technologii prefabrykowanej. Projekt będzie pilotażowy i w przypadku jego powodzenia planowane jest zastosowanie technologii prefabrykowanej w budownictwie mieszkaniowym na szerszą skalę, zarówno w potencjalnych projektach własnych, gdzie grupa Pekabex występowałaby jako inwestor jak i we współpracy z deweloperami, gdzie Pekabex byłby wykonawcą konstrukcji prefabrykowanej.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ