Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta – Pekabex Development sp. z o.o. („Kredytobiorca”) zawarła z bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna („Bank”) umowę o kredyt nieodnawialny („Umowa”), na podstawie której Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w wysokości 13 200 000,00 złotych na okres do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w celu realizacji projektu budowlanego polegającego na budowie 2 bloków mieszkalnych na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 9, o którym Emitent informował w raportach bieżących 40/2017 z dnia 14 września 2017 r. oraz 52/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Kredyt zostanie udostępniony w transzach w zależności od postępu robót.

Zabezpieczenia spłaty należności Banku stanowią:

a. weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową,

b. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Emitenta oraz jego spółki zależne: Pekabex Bet S.A., Pekabex Pref S.A. oraz Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. oraz Pekabex Inwestycje II S.A. do wysokości 15 000 000,00 złotych,

c. hipoteka umowna do sumy 19 800 000,00 złotych ustanowiona na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 9, która stanowi własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00115614/0 („Nieruchomość”), docelowo wpis z najwyższym w kolejności pierwszeństwem w dziale IV tej KW, d. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości (rozpoczętej budowy) do wysokości sumy ubezpieczenia, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż kwota uruchomionego kredytu,

e. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości (gotowych budynków) do wysokości sumy ubezpieczenia, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż kwota uruchomionego kredytu,

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ