Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, w związku z zakończeniem przez DNB Bank Polska S.A. działalności w Polsce, spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę MultiLinii – limitu kredytowego wielocelowego z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”), do kwoty 200.000.000,00 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 100.000.000 zł, kredytu rewolwingowego do kwoty 50.000.000 zł, limitu na akredytywy do kwoty 100.000.000 zł oraz limitu na gwarancje do kwoty 200.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Santander limitu kredytowego wielocelowego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 200.000.000,00 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki Termin zakończenia okresu finansowania: 25.11.2024 r.

Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

 1. hipoteka umowna łączna na nieruchomości Emitenta znajdującej się w Poznaniu, do kwoty 240.000.000,00 zł
 2. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomości Emitenta znajdującej się w Poznaniu -odroczone do 4 miesięcy od uruchomienia Usługi,
 3. zastaw rejestrowy na zapasach Spółki znajdujących się na fabryce w Poznaniu,
 4. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o którym mowa w pkt 3 – odroczone do 4 miesięcy od Uruchomienia Usługi,
 5. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta – do 120 % kwoty MultiLinii,
 6. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Pekabex Pref S.A. – do 120 % kwoty MultiLinii,
 7. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do 120 % kwoty MultiLinii,
 8. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym stanowiącym własność Spółki zlokalizowanym w Poznaniu,
 9. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Emitenta zlokalizowanym w Poznaniu,
 10. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowanym w Poznaniu,
 11. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w pkt 8,9,10
 12. cesja na rzecz Banku z zawieranych umów/kontraktów na sumę minimum 35.000.000,00 PLN
 13. cesja na rzecz Banku (potwierdzona) z każdego finansowanego kontraktu Kredytem Rewolwingowym

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ