Zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej IRS

Zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej IRS

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż Emitent zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) transakcję zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) polegającą na zabezpieczeniu stałej stopy procentowej kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Emitentowi, o którego udzieleniu Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2020 w dniu 9 grudnia 2020 r. (dalej „Kredyt”).

Przedmiotem transakcji jest zamiana zmiennej stopy procentowej Kredytu na stałą stopę procentową. Stała stopa procentowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 8 grudnia 2027 r. Transakcja została zawarta na całą kwotę Kredytu, która będzie pozostawała do spłaty na dzień 1 marca 2021 r. tj. na kwotę 4.880.952,40 EUR. Zawarcie transakcji IRS ma na celu zabezpieczenie Emitenta przed wzrostem wysokości przyszłych płatności odsetkowych, do którego może dojść w wyniku podniesienia stóp procentowych.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że kwota, której dotyczy przedmiot transakcji przekracza 5% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ