Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) ponownie zawarła z DNB Bank Polska S.A. („Bank”) transakcję polegającą na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji znaczącej umowy, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. („Kontrakt”).

Jak wskazano w ww. raporcie, Spółka z tytułu wykonania Kontraktu powinna otrzymać wynagrodzenie w łącznej kwocie 14 400 208,68 EUR netto. Dotychczas, jak informował Emitent w raportach bieżących nr 10/2018 z dnia 5 marca 2018 r. oraz nr 13/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Spółka zawarła z Bankiem transakcję zabezpieczającą wymianę na PLN przyszłych płatności z tytułu Kontraktu w łącznej wysokości 10 500 000 EUR. W dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną transakcję z Bankiem zabezpieczającą przed ryzykiem kursowym na Kontrakcie dot. kolejnych przyszłych płatności w kwocie 3 400 000 EUR. Tym samym, łączna wartość przedmiotu ww. transakcji z Bankiem wyniosła 13 900 000 EUR.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe na Kontrakcie, zawartych przez Spółkę z Bankiem przekraczała 10% skonsolidowanych kapitałów Emitenta

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ