Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z DNB Bank Polska S.A. (dalej „Bank”) transakcję polegającą na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji znaczącej umowy, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. („Kontrakt”). Transakcja dotyczy kolejnych przyszłych płatności z tytułu Kontraktu w łącznej kwocie 2.500.000 EUR. Tym samym łączna wartość zawartych z Bankiem transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe na Kontrakcie (przy uwzględnieniu transakcji wcześniejszych) wyniosła 10.500.000 EUR.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna wartość transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe na Kontrakcie, zawartych przez Spółkę z Bankiem przekracza 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ