Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna (dalej „Bank”) zawarł ze spółką zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Kredytobiorca”) aneks nr 14 („Aneks”) do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 26 marca 2013 roku (dalej „Umowa”). Na podstawie Aneksu doszło w szczególności do udostepnienia linii kredytowej do dnia 31.10.2019r. oraz podwyższenia limitu kredytowego na finansowanie działalności bieżącej Kredytobiorcy, w formie linii kredytowej, gwarancyjnej i akredytyw do kwoty 68.000.000 złotych. W ramach limitu kredytobiorca będzie miał możliwość wystawiania gwarancji do pełnej wysokości limitu, kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 11.000.000zł, kredytu odnawialnego do 4.000.000zł oraz akredytyw do 5.000.000 zł. Jednocześnie doszło do stosownej zmiany zabezpieczeń ustanowionych na podstawie Umowy, w tym Emitent oraz jego spółki zależne: Pekabex Pref S.A. i Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o. o. zawarły z Bankiem stosowne aneksy do umów poręczeń, podwyższających wysokość tych poręczeń do kwoty 74.800.000 złotych każde.

Na mocy Aneksu doszło również do ustanowienia dwóch nowych zabezpieczeń: poręczenia wg prawa cywilnego udzielonego przez inną spółkę zależną Emitenta – Pekabex Inwestycje II S.A. do wysokości 74.800.000,00 złote, oraz ustanowienia przez tą spółkę na należącej do niej nieruchomości położonej w miejscowości w Badowo Mściska, gm. Mszczonów hipoteki umownej do sumy 102.000.000 złotych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej jej dotyczacej.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Zawarcie Aneksu zostało uznane za informację istotną z uwagi na wysokość zwiększonego limitu kredytowego oraz wielkości zmienionych zabezpieczeń przekraczających 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta, jak również na fakt, że zwiększenie limitów kredytowych wpływa pozytywnie na płynność finansową Kredytobiorcy.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ