WZNOWIENIE REALIZACJI ZNACZĄCEJ UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OD POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S. A.

WZNOWIENIE REALIZACJI ZNACZĄCEJ UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OD POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S. A.

Zarząd spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. (spółka w 100% zależną od Emitenta) podpisała ze spółką CD Locum Inwestycje sp. z o.o. porozumienie, na mocy którego cofnęła oświadczenie o odstąpieniu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. i wznowiła realizację znaczącej umowy o wykonanie prac projektowych

Zarząd spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. (spółka w 100% zależną od Emitenta) podpisała ze spółką CD Locum Inwestycje sp. z o.o. porozumienie, na mocy którego cofnęła oświadczenie o odstąpieniu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. i wznowiła realizację znaczącej umowy o wykonanie prac projektowych, wyprodukowanie, dostawę i montaż elementów prefabrykowanych na potrzeby wykonania żelbetowej konstrukcji prefabrykowanej wielofunkcyjnego centrum handlowo – usługowo – rozrywkowego pn. Galeria Handlowa „Stara Ujeżdżalnia” wraz z kinem, jednokondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą towarzyszącą położoną w Jarosławiu („Umowa”), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2017 w dniu 1 czerwca 2017 r. Strony Umowy uzgodniły iż zabezpieczeniem płatności należności z Umowy będzie hipoteka na nieruchomościach podmiotu powiązanego z CD Locum Inwestycje sp. z o.o. do kwoty 8.739 tys. zł oraz poręczenie podmiotów powiązanych z CD Locum Inwestycje sp. z o.o. do wysokości 19.420 tys. zł. Ponadto porozumienie przewiduje, że wysokość gwarancji dobrego wykonania zostanie zmieniona z kwoty 1.942 tys. zł na kwotę 971 tys. zł, jak również, że na okres pierwszych pięciu lat okresu rękojmi i gwarancji Umowy zamiast gwarancji bankowej na kwotę 971 tys. zł, Pekabex Bet S.A. dostarczy CD Locum Inwestycje sp. z o.o. gwarancję wystawioną przez Emitenta do tej samej kwoty. 

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ