Ustanowienie Programu Emisji Obligacji Spółki

Ustanowienie Programu Emisji Obligacji Spółki

Poznańska Korporacja Budowana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 opublikowanego w dniu 17 maja 2018 r., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę programową z Bankiem Pekao S.A. działającym jako Organizator, Agent Emisji, Agent Kalkulacyjny oraz Dealer („Umowa Programowa”).

Na podstawie stosownych uchwał oraz Umowy Programowej, Spółka może realizować program emisji obligacji („Program”) zgodnie z następującymi założeniami:

 1. łączna wartość obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 80.000.000 zł (limit ma charakter odnawialny);
 2. obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu;
 3. obligacje każdej serii oferowane będą do indywidualnie wybranych adresatów w trybie oferty niepublicznej;
 4. okres zapadalności obligacji każdej serii nie przekroczy pięciu lat;
 5. obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej;
 6. obligacje od dnia emisji zarejestrowane będą w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
 7. obligacje będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez BondSpot S.A. lub przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ustanowienie Programu oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań w ramach Programu. Spółka informuje również, że planuje dokonać emisji pierwszej serii obligacji w ramach Programu w drugim kwartale 2018 roku. Wartość emisji nie przekroczy kwoty 40.000.000 zł.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ