Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

– skonsolidowany raport roczny za rok 2020 w dniu 22 kwietnia 2021 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku w dniu 20 maja 2021 r.
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku w dniu 09 września 2021 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku w dniu 18 listopada 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że:

1. Zgodnie z § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz za II kwartał roku obrotowego 2021.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ