Podpisanie listu intencyjnego dot. zakupu nieruchomości na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Podpisanie listu intencyjnego dot. zakupu nieruchomości na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Kokoszki Prefabrykacja S.A. („Spółka”) podpisała z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. („GARG”) list intencyjny dot. zakupu położonej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („Strefa”) nieruchomości gruntowej o powierzchni 24.549 m2 („Nieruchomość”).

List stanowi etap negocjacji prowadzonych przez Spółkę z GARG w przedmiocie nabycia Nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami listu do dnia 30 kwietnia 2018 r. GARG ogłosi przetarg na zakup Nieruchomości, w ramach którego Spółka planuje złożyć ofertę. Jeżeli oferta Spółki zostanie wybrana, strony planują zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości, która zgodnie z listem ma zostać zawarta nie później niż do dnia 29 czerwca 2018 r. W toku dalszych negocjacji list przewiduje zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Nieruchomości (nie później niż do dnia 28 września 2019 r.) oraz umowy przenoszącej własność Nieruchomości (nie później niż do dnia 30 listopada 2019 r.).

Jeżeli w/w umowy dojdą do skutku Spółka zapłaci cenę Nieruchomości w kwocie między 5.000.000 złotych netto a 10.000.000 złotych netto, przy czym w przypadku zawierania przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości list intencyjny przewiduje zapłatę zadatku na poczet ceny w wysokości 20% ceny. W przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości GARG przysługiwać będzie warunkowe prawo odkupu Nieruchomości na wypadek gdyby przez okres 5 lat od daty nabycia Nieruchomości Spółka nie wybudowała na terenie Nieruchomości planowanej hali magazynowo produkcyjnej.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że Emitent rozważa zakup Nieruchomości i realizację na niej inwestycji w postaci wyżej wspomnianej hali. Równocześnie, Emitent informuje, iż podpisanie listu intencyjnego nie tworzy dla stron żadnych zobowiązań, w szczególności do zawarcia żadnej z w/w umów. O zawarciu tych umów Emitent będzie informować odrębnymi raportami bieżącymi.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ