Newsy – relacje inwestorskie

Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, w związku z zakończeniem przez DNB Bank Polska S.A. działalności w Polsce, spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Nabycie akcji emitenta przez osobę blisko związaną z osobą zarządczą

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od spółki STE…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Raport miesięczny wielkości produkcji – listopad 2021 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016, Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż łączna wielkość produkcji w zakładach należących do grupy kapitałowej Emitenta w listopadzie 2021 roku…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA TRZY KWARTAŁY 2021 ROKU

Raport zawiera: 1.Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pekabex S.A. 2.Dodatkowe informacje i objaśnienia do kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex S.A. 3.Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z Pawłem Rochowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż łączna wartość brutto umów zawartych przez spółkę zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) z Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż łączna wartość brutto umów zawartych przez spółkę zależną Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”) z Veidekke Enterprenad AB w roku kalendarzowym…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - PEKABEX BET S.A. („Spółka”) zawarła umowę z PDC Industrial Center 163 sp. z o.o…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu przekazania do informacji publicznej skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku, w stosunku do terminu podanego w raporcie…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z BNP Paribas Bank Polska SA (dalej „BNP”) transakcje…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie


  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ