Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółki”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Tonsa S.A. – SICAF – RAIF zawiadomienie na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych (zawiadomienie w załączeniu do niniejszego raportu).

Zgodnie z zawiadomieniem, w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszone przez zawiadamiającego w dniu 23 grudnia 2020 r. („Wezwanie”), nie złożono żadnych zapisów, w efekcie czego nie doszło do nabycia żadnych akcji Spółki.

Z zawiadomienia wynika nadto, że na datę Wezwania, zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki, natomiast pośrednio (za pośrednictwem STE sp. z o.o.) posiadał 9.784.585 akcji Spółki, dających prawo do 9.784.585 głosów, stanowiących 39,41% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku Wezwania, na dzień zawiadomienia, zawiadamiający nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, natomiast pośrednio (za pośrednictwem STE sp. z o.o.) posiada 9.784.585 akcji Spółki, dających prawo do 9.784.585 głosów, stanowiących 39,41% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto zawiadomienie zawiera informacje, że: 1) Brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki; 2) Zawiadamiający nie jest stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej; 3) Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie publicznej; 4) w zw. z pkt. 3 łączna suma liczby głosów, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 9 ustawy o ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów są równe wskazanym w akapicie powyżej.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ