Łączne koszty emisji obligacji Emitenta serii B

Łączne koszty emisji obligacji Emitenta serii B

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitenta”) informuje, że zawarł z bankiem Polska
Kasa Opieki S.A. porozumienie dot. wynagrodzenia za przeprowadzenie emisji obligacji Emitenta serii B, o której
Emitent informował w raportach bieżących 37/2021, 38/2021, 44/2021 i 48/2021.
W związku z powyższym Emitent informuje iż wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów
emisji wyniosła 247.184,92 zł, w tym:
1) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 247.184,92 zł
2) koszty wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy
3) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy
4) koszty promocji oferty – nie dotyczy
Powyższe koszty zostały rozliczone w księgach rachunkowych metodą zamortyzowanego kosztu (skorygowanej
ceny nabycia) przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej i będą ujmowane w sprawozdaniu z wyniku w
oczekiwanym okresie życia instrumentu finansowego.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną obligację serii B wyniósł 6,24 zł

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ