Inwestor FAQ

Inwestor FAQ

O GRUPIE PEKABEX

 • Grupa Pekabex jest liderem nowoczesnego budownictwa systemowego w Polsce. Dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Innowacyjna technologia prefabrykacji wpływa na zmniejszenie śladu węglowego, zapewnia bezpieczeństwo na budowie, skraca czas oddania inwestycji oraz zapewnia niezależność od takich czynników jak warunki pogodowe, jednocześnie jest odpowiedzią na brak  pracowników budowlanych. Produkcja realizowana jest w pięciu fabrykach w Polsce zlokalizowanych w Poznaniu, dwóch w Gdańsku, Mszczonowie (k. Warszawy) i Bielsku Białej oraz w zakładzie w Niemczech.

  Grupa działa na rynku polskim i za granicą od ponad 50 lat, zatrudnia (pracownicy oraz osoby współpracujące) około 2.600 osób, w tym wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. W lipcu 2015 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Grupy Pekabex jest osiągnięcie pozycji znaczącego gracza na rynku europejskim.

 • Informacje dot. historii Grupy można znaleźć na stronie www:

  pekabex.pl/o-firmie/historia/

 • Informacje dot. aktualnej struktury Grupy PEKABEX można znaleźć w raporcie zintegrowanym za 2021 rok:

 • Skład Zarządu i Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie www:

  pekabex.pl/o-firmie/wladze-spolki/

 • Audytorem Grupy PEKABEX S.A. jest firma Grant Thornton Polska.

RYNEK

 • Polska jest dla Grupy głównym rynkiem zbytu. Do największych krajowych odbiorców jej produktów należą bezpośredni inwestorzy oraz generalni wykonawcy, realizujący obiekty wielkopowierzchniowe, budynki mieszkalne oraz inwestycje infrastrukturalne.

  Kontrakty realizowane były w 2021 roku na terenie Polski, Niemiec, Szwecji, Danii, a także po raz pierwszy na terenie Szwajcarii i Węgier. Natomiast usługi produkcyjne – na terenie Niemiec.

 • Grupa Pekabex posiada sześć zakładów produkcyjnych. Pięć jest zlokalizowanych na terenie Polski: w Poznaniu, Mszczonowie, dwa w Gdańsku (w tym działający od 2020 roku jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie), oraz w Bielsku-Białej. Grupa posiada także jeden zakład produkcyjny zlokalizowany na terenie Niemiec w Marktzeuln (zakupiony pod koniec 2020 roku).

   

 • Asortyment Grupy można podzielić ze względu na technologię wykonania:

  • elementy sprężone, m.in. belki mostowe, dźwigary, płyty TT, belki stropowe, belki dachowe, płatwie, elementy tramwajowe, podwaliny sprężone, słupy wielokondygnacyjne, filigrany sprężone, płyty kanałowe sprężone,
  • elementy zbrojone, m.in. słupy prostokątne, słupy okrągłe, stoposłupy (słupy ze stopą fundamentową), ściany pełne, ściany dwuwarstwowe, ściany trójwarstwowe, podwaliny, ściany oporowe, ściany z kruszywem płukanym, ściany z elewacją płukaną, balkony, tubingi, doki, konstrukcyjne elementy architektoniczne,
  • prefabrykaty wykonywane w sposób w pełni zautomatyzowany bazujące na elementach typu filigran.

  Więcej informacji odnośnie głównych produktów można znaleźć w raporcie zintegrowanym za 2021 rok:

STRATEGIA

 • Celem strategicznym Grupy jest bezpieczny i zrównoważony rozwój, uwzględniający oczekiwania akcjonariuszy, klientów i innych grup interesariuszy, bazujący na zdrowej, kompetentnej organizacji i zasobach wewnętrznych, wspierany przez stabilne zaplecze finansowe oraz odpowiednie procesy wewnętrzne.

  Dotychczas obrana strategia na lata 2020-2024 potwierdza, że przyjęte kierunki rozwoju są właściwe. Przyjęte założenia strategiczne będą konsekwentnie aktualizowane i ich realizacja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Grupa zamierza w dalszym ciągu umacniać wiodącą pozycję na rynku poprzez realizację kolejnych inwestycji i projektów biznesowych w różnych obszarach aktywności Grupy przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju.

  Więcej informacji odnośnie strategii można znaleźć w raporcie zintegrowanym za 2021 rok:

PEKABEX NA GPW

 • Akcje PEKABEX S.A. zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 8 lipca 2015 r. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PEKABEX” i oznaczeniem „PBX”. Prawa do akcji (PDA) notowane są natomiast pod nazwą skróconą „PEKABEX-PDA” i oznaczeniem „PBXA”.

 • Informacje dot. aktualnego stanu akcjonariatu Grupy Pekabex można znaleźć na stronie www:

  pekabex.pl/relacje-inwestorskie/akcje-na-gpw/akcjonariat/

 • Akcje PEKABEX S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Aby kupić/sprzedać akcje jakiejkolwiek spółki notowanej na GPW, należy posiadać rachunek maklerski w jednym z polskich domów/biur maklerskich lub w zagranicznym domu/biurze maklerskim umożliwiającym realizację transakcji na warszawskiej giełdzie. Lista uprawnionych podmiotów znajduje się na stronie internetowej GPW pod adresem:

  www.gpw.pl/lista-czlonkow-gieldy

  Dokonywania transakcji na warszawskiej giełdzie umożliwiają także elektroniczne platformy inwestycyjne.

  Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem, zachęcamy do zapoznania się z materiałami na ten temat dostępnymi na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod adresem:

  www.gpw.pl/jak-zaczac-inwestowac

 • Aktualny kurs akcji PEKABEX S.A. dostępny jest na stronie GPW (dane podane są z 15-minutowym opóźnieniem).

 • PEKABEX S.A. zakwalifikowany jest do następujących indeksów:

  • WIG,
  • WIG_BUDOW,
  • SWIG80,
  • SWIG80TR,
  • WIGDIIV,
  • INVESTORMS,
  • WIG-POLAND

MATERIAŁY INFORMACYJNE

 • Tak, prezentacje wynikowe dostępne są TUTAJ.

 • Tak, spotkania organizowane są co kwartał (po każdej publikacji wyników). W przypadku zainteresowania spotkaniem prosimy o kontakt mailowy:

  ligia.szulc@pekabex.pl

 • Spółka przekazuje informację o terminach publikacji raportów okresowych w raporcie bieżącym, przekazywanym do publicznej wiadomości do końca stycznia każdego roku kalendarzowego.

 • Zachęcamy  do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych:

  Zapraszamy również do śledzenia aktualności oraz publikowanych przez Spółkę raportów bieżących.

 • Podstawowe dane finansowe oraz możliwość pobrania ich w formacie xls dostępne są na stronie:

  pekabex.pl/relacje-inwestorskie/informacje-finansowe/

  Raporty okresowe oraz komentarze do wyników dostępne są na stronie:

  pekabex.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/

FINANSE

 • PEKABEX S.A. nie publikuje prognoz finansowych.

 • Akcjonariusze Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendę 10,18 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,41 zł na akcję.

 • Informacje dot. dywidendy można znaleźć na stronie www:

  pekabex.pl/relacje-inwestorskie/akcje-na-gpw/dywidenda/

 • Tak, wszystkie informacje dostępne są na stronie www:

  pekabex.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/

 • Wszelkie informacje nt. przeprowadzonych oraz planowanych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy dostępne są na stronie:

  pekabex.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

 • Informacje dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego dostępne są na stronie:

  pekabex.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/

 • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest dokonywane na podstawie jednolitych pakietów konsolidacyjnych. Sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Pekabex sporządzane są zgodnie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Spółki należące do Grupy Kapitałowej i podlegające konsolidacji również stosują Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej lub (jeżeli nie dotyczy) dokonują przekształcenia danych finansowych ze stosowanych standardów (Polskie Standardy Rachunkowości „PAR” i ustawa o rachunkowości lub Niemieckie Standardy Rachunkowości „HGB”) w celu sporządzenia pakietu konsolidacyjnego podlegającemu konsolidacji na poziomie Grupy Kapitałowej Pekabex.

WAŻNE LINKI

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ