Informacje finansowe

Informacje finansowe

Przychody ze sprzedaży (mln zł)

Zysk netto (mln zł)*

* skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacje SA w 2015r. oraz spółki zależnej Ergon Sp. z o.o. w 2016r.

EBITDA (mln zł)*

* skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacje SA w 2015r. oraz spółki zależnej Ergon Sp. z o.o. w 2016r.

Produkcja (w m3)

Produkcja 2023 (w m3)

Grupa Pekabex – wybrane wyniki i wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane):

Wyniki finansowe (tys. PLN)20122013201420152)20163)20172018201920202021
Przychody ze sprzedaży219 424317 570328 233350 680505 442623 334886 344772 047952 3271 504 862
Zysk brutto ze sprzedaży37 80849 93352 19261 53781 829115 694164 199119 307166 954194 129
Zysk z działalności operacyjnej14 90118 91119 75129 56240 85034 97267 47339 39669 45557 767
EBITDA1)17 74622 65823 83836 35851 86647 90881 90155 44989 45484 492
Zysk netto11 07715 32015 85023 19334 30925 83651 20930 49657 90040 291

1) EBITDA – zysk z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji
2) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
3) Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN

Wskaźniki rentowności (tys. PLN)20122013201420153)20164)20172018201920202021
Marża EBITDA1)8,1%7,1%7,3%10,4%10,3%7,7%9,2%7,2%9,4%5,6%
Rentowność netto2)5,0%4,8%4,8%6,6%6,8%4,1%5,8%4,0%6,1%2,7%

1) Marża EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzedaży
2) Rentowność netto: zysk netto / przychody ze sprzedaży
3) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
4) Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN

Dane bilansowe (tys. PLN)2012201320142015201620172018201920202021
Aktywa razem179 289197 996255 441313 728442 213479 720643 081753 893905 3641 220 339
Aktywa trwałe79 61781 449110 869175 021246 140244 181259 590338 184420 445452 810
Aktywa obrotowe99 672116 547144 572138 707196 072235 539383 491415 709484 918767 529
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty21 75730 66936 44544 00722 42315 71995 234106 572104 797114 648
Kapitał własny82 43696 757128 137178 005212 222237 570285 359309 270361 721405 622
Zobowiązania razem96 852101 239127 304134 570229 991242 150357 722444 623543 643814 717
Zobowiązania finansowe1), w tym:24 83712 3289 21631 10760 48862 25090 338136 538204 914251 442
  – długoterminowe13 7356 2732 38224 22549 49950 32165 387113 396163 721167 895
  – krótkoterminowe11 1026 0556 8346 88210 98911 92924 95123 14241 19383 547
Dług netto2)3 080-18 341-27 229-12 90038 06546 531-4 89629 966100 116136 794

1) Zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne oraz leasing finansowy
2) Dług netto: zobowiązania finansowe pomniejszone o wartość środków pieniężnych

Przepływy pieniężne (tys. PLN)2012201320142015201620172018201920202021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 65724 89614 56010 43618 3308 31398 84593 94885 68151 733
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 3351 185-17 185-42 313-57 623-7 085-32 640-91 593-68 935-45 214
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej374-17 1698 40139 43917 709-7 93413 3118 983-18 5213 332
Zmiana netto stanu środków pieniężnych-3048 9125 7767 562-21 584-6 70579 51511 338-1 7759 851

Pekabex BET informacja o realizacji strategii podatkowej

Grupa Pekabex – wybrane dane finansowe 2011-2020 W wykonaniu obowiązku wynikającego art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) Pekabex Bet SA niniejszym przedstawia dokument stanowiący informację o realizowanej w 2020 r. strategii podatkowej.

Grupa Pekabex – wybrane dane finansowe 2011-2021

1909 1273 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ