Informacje finansowe

Informacje finansowe

Przychody ze sprzedaży (mln zł)

Zysk netto (mln zł)*

* skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacje SA w 2015r. oraz spółki zależnej Ergon Sp. z o.o. w 2016r.

EBITDA (mln zł)*

* skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacje SA w 2015r. oraz spółki zależnej Ergon Sp. z o.o. w 2016r.

Produkcja (w m3)

Produkcja 2022 (w m3)

Grupa Pekabex – wybrane wyniki i wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane):

Wyniki finansowe (tys. PLN) 2012 2013 2014 20152) 20163) 2017 2018 2019 2020 2021
Przychody ze sprzedaży 219 424 317 570 328 233 350 680 505 442 623 334 886 344 772 047 952 327 1 504 862
Zysk brutto ze sprzedaży 37 808 49 933 52 192 61 537 81 829 115 694 164 199 119 307 166 954 194 129
Zysk z działalności operacyjnej 14 901 18 911 19 751 29 562 40 850 34 972 67 473 39 396 69 455 57 767
EBITDA1) 17 746 22 658 23 838 36 358 51 866 47 908 81 901 55 449 89 454 84 492
Zysk netto 11 077 15 320 15 850 23 193 34 309 25 836 51 209 30 496 57 900 40 291

1) EBITDA – zysk z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji
2) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
3) Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN

Wskaźniki rentowności (tys. PLN) 2012 2013 2014 20153) 20164) 2017 2018 2019 2020 2021
Marża EBITDA1) 8,1% 7,1% 7,3% 10,4% 10,3% 7,7% 9,2% 7,2% 9,4% 5,6%
Rentowność netto2) 5,0% 4,8% 4,8% 6,6% 6,8% 4,1% 5,8% 4,0% 6,1% 2,7%

1) Marża EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzedaży
2) Rentowność netto: zysk netto / przychody ze sprzedaży
3) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
4) Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN

Dane bilansowe (tys. PLN) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aktywa razem 179 289 197 996 255 441 313 728 442 213 479 720 643 081 753 893 905 364 1 220 339
Aktywa trwałe 79 617 81 449 110 869 175 021 246 140 244 181 259 590 338 184 420 445 452 810
Aktywa obrotowe 99 672 116 547 144 572 138 707 196 072 235 539 383 491 415 709 484 918 767 529
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 757 30 669 36 445 44 007 22 423 15 719 95 234 106 572 104 797 114 648
Kapitał własny 82 436 96 757 128 137 178 005 212 222 237 570 285 359 309 270 361 721 405 622
Zobowiązania razem 96 852 101 239 127 304 134 570 229 991 242 150 357 722 444 623 543 643 814 717
Zobowiązania finansowe1), w tym: 24 837 12 328 9 216 31 107 60 488 62 250 90 338 136 538 204 914 251 442
  – długoterminowe 13 735 6 273 2 382 24 225 49 499 50 321 65 387 113 396 163 721 167 895
  – krótkoterminowe 11 102 6 055 6 834 6 882 10 989 11 929 24 951 23 142 41 193 83 547
Dług netto2) 3 080 -18 341 -27 229 -12 900 38 065 46 531 -4 896 29 966 100 116 136 794

1) Zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne oraz leasing finansowy
2) Dług netto: zobowiązania finansowe pomniejszone o wartość środków pieniężnych

Przepływy pieniężne (tys. PLN) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 657 24 896 14 560 10 436 18 330 8 313 98 845 93 948 85 681 51 733
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 335 1 185 -17 185 -42 313 -57 623 -7 085 -32 640 -91 593 -68 935 -45 214
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 374 -17 169 8 401 39 439 17 709 -7 934 13 311 8 983 -18 521 3 332
Zmiana netto stanu środków pieniężnych -304 8 912 5 776 7 562 -21 584 -6 705 79 515 11 338 -1 775 9 851

Pekabex BET informacja o realizacji strategii podatkowej

Grupa Pekabex – wybrane dane finansowe 2011-2020 W wykonaniu obowiązku wynikającego art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) Pekabex Bet SA niniejszym przedstawia dokument stanowiący informację o realizowanej w 2020 r. strategii podatkowej.

Grupa Pekabex – wybrane dane finansowe 2011-2021

1909 1273 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie


  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ