Aktualności

Aktualności

Łączne koszty emisji obligacji Emitenta serii B

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitenta”) informuje, że zawarł z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. porozumienie dot. wynagrodzenia za przeprowadzenie emisji obligacji Emitenta serii B, o której Emitent informował…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Zawarcie umów kredytu inwestorskiego i kredytu obrotowego odnawialnego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Casa Baia sp. z o.o. („Spółka” lub „Kredytobiorca”) zawarła z bankiem Powszechna Kasa…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z Anton Röhr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Transport…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Raport miesięczny wielkości produkcji w marcu 2022 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016, Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż łączna wielkość produkcji w zakładach należących do grupy kapitałowej Emitenta w marcu 2022 roku…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Nie zawarcie umów z WSSE Invest Park

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitenta”) informuje, iż nie doszło do zawarcia przez spółkę zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) umów na realizację inwestycji, o których mowa w…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”), powzięła informację o podpisaniu przez CTP Invest Poland Sp. z…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Conclusion of a significant contract by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that the Issuer’s subsidiary – Pekabex BET S.A. (“the Company”) received information today about the conclusion of an…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”), powzięła informację o podpisaniu przez CTP Invest Poland Sp. z…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Informacja dotycząca wpływu sytuacji w Ukrainie na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 15/2022 oraz w ramach jego uzupełnienia informuje, że 102 pracowników pochodzenia ukraińskiego, którzy opuścili miejsca pracy w polskich…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
The impact of the situation in Ukraine on the activities of the Issuer and the Issuer’s Capital Group

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlanej Pekabex S.A. ("Issuer"), with reference to the report No. 15/2022 and as a supplement to it informs that 102 employees from Ukraine who…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
1332 650 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ