Dywidenda

Dywidenda

W zakresie polityki dywidendy Zarząd kieruje się zasadą realizowania wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych Grupy, uwzględniając konieczność zapewnienia Grupie płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, jak również realizowanych projektów.

Średnioterminowym celem Grupy jest utrzymywanie wielkości zadłużenia odsetkowego netto w przedziale 1x – 2x EBITDA. W przypadku spełnienia tego celu i braku zapotrzebowania kapitałowego na realizację interesujących projektów inwestycyjnych, pozwalających na osiągnięcie strategicznych celów Spółki i Grupy, Zarząd zamierza docelowo rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie wynoszącej co najmniej 50% skonsolidowane go zysku netto wygenerowanego przez Grupę.

Polityka wypłaty dywidendy może podlegać zmianom, a Zarząd będzie kształtował swoje rekomendacje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników dotyczących Emitenta, Grupy oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalności, osiąganych zysków, potrzeb kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a także przepisów prawa w tym zakresie. Decyzje dotyczące podziału zysku oraz wypłaty dywidendy podejmowane są w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Historia wypłat dywidendy przez Pekabex S.A.

Rok którego dotyczy dywidenda2014201520162017201820192020
Rok wypłaty dywidendy2015201620172018201920202021
Kwota dywidendy na jedną akcję (w PLN)0,080,090,110,160,310,160,41
Łączna kwota dywidendy (w tys. PLN)1 9372 1792 6633 8997 6203 93310 179
Skonsolidowany zysk netto ( w tys. PLN)15 85023 19334 30925 83651 20930 49657 900
% zysku12,2%9,4%7,8%15,1%14,9%12,9%17,58%
Skonsolidowany zysk netto
bez zysku na okazyjnym nabyciu (w tys. PLN)
15 85016 62120 79825 83651 20930 49657 900
% zysku12,2%13,1%12,8%15,1%14,9%12,9%17,58%
Dzień dywidendy20.08
2015
15.08
2016
05.07
2017
20.07
2018
01.07
2019
28.07
2020
16.07
2021
Dzień wypłaty dywidendy31.08
2015
29.08
2016
31.07
2017
31.07
2018
15.07
2019
31.07
2020
30.07
2021
1200 682 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ