fbpx

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie
3 lipca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki serii A i B oraz praw do akcji serii B. Następnie, 7 lipca 2015 r. podjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia akcji i PDA do obrotu giełdowego, zgodnie z którą pierwszy dzień notowań został wyznaczony na 8 lipca 2015 r.