fbpx

Akcjonariat

Akcjonariat PEKABEX S.A. 
 

Akcjonariusze PEKABEX S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na WZ Liczba akcji % głosów na WZ
STE Sp. z o.o. 9 784 585 39,41%
Cantorelle Limited 2 958 170 11,92%
Fernik Holdings Limited 2 029 382 8,17%
Nationale-Nederlanden 1 360 000 5,48%
Pozostali łącznie 8 694 375 35,02%
razem 24 826 512 100%

 

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Nazwa serii Liczba akcji (szt.) Wartość minimalna (zł) Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji
A 21 213 024 21 213 024 na okaziciela nie są uprzywilejowane

B

3 000 000 3 000 000 na okaziciela nie są uprzywilejowane

C

613 488 613 488 na okaziciela nie są uprzywilejowane
Razem 24 826 512 24 826 512