fbpx

Notowania

Akcje PEKABEX S.A. zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 8 lipca 2015 r. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PEKABEX” i oznaczeniem „PBX”. Prawa do akcji (PDA) notowane są natomiast pod nazwą skróconą „PEKABEX-PDA” i oznaczeniem „PBXA”.