fbpx

REALIZACJE

Rozbudowa drugiego zakładu filtrów ceramicznych NGK Ceramics Polska.

Budowa fabryki przy ul. Jana Gutenberga 14 w Gliwicach trwała od połowy października 2014r. do połowy stycznia 2015r. W zakresie naszych prac był projekt, produkcja, dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej. W sumie zamontowaliśmy ponad 1300 prefabrykatów o łącznej objętości ponad 2500,00 m3. Szczególnym wyzwaniem przy tej inwestycji była produkcja, dostawa i montaż 20szt ponad 25 metrowych słupów hali produkcyjnej które ważyły ponad 35t każdy. Na uwagę zasługują również prefabrykowane klatki schodowe które wykonywaliśmy na tej budowie. 

Clip V magazyn surowców i wyrobów gotowych w Swarzędzu o powierzchni ok. 35 000m2 realizowany był w 2013 roku. W zakresie naszych prac była  produkcja, dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej oraz szeroki zakres prac obejmujący: roboty ziemne, fundamentowe, posadzki, konstrukcje stalowe, a także instalacje elektryczne, sanitarne, roboty drogowe i sieciowe oraz roboty wykończeniowe.
Kontynuacją prac była budowa kolejnej hali (Clip IV)  w 2014 roku o łącznej powierzchni 37 000 m2. W skład konstrukcji prefabrykowanej weszły, podobnie jak w realizacji hali magazynowej Clip V, słupy, wymiany, dźwigary, podwaliny, doki, belki i płyty sprężone HC, natomiast całkowity zakres robót obejmował roboty fundamentowe wraz z towarzyszącymi temu robotami ziemnymi.

Na budowie piekarni realizowanej dla inwestora INTER-EUROPOL Piekarnia Szwajcarska w Markach zostało zamontowanych blisko 2260 elementów prefabrykowanych oraz 360t konstrukcji stalowej. Powierzchnia dachu wynosi 30000 m2, a na płyty obudowy elewacji, ścian wewnętrznych oraz pomieszczeń mroźniczo-chłodniczych zużyto blisko 50450 m2 materiału. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie instalacji bram na obudowanych dwustronnie ścianach żelbetowych REI240 przechodzących przez mroźnie. Zastosowane zostały prawie wszystkie możliwe klasy odporności pożarowej budynków (A-E), jak również różne konfiguracje klas odporności ogniowej elementów (od 30 do 240 min.). Pekabex był głównym wykonawcą odpowiedzialnym za całość robót konstrukcyjno-budowlanych, a w szczególności: posadowienie, posadzki, montaż konstrukcji nośnej prefabrykowanej i stalowej; obudowę zewnętrzną, przekrycie dachu, ścianki przeciwpożarowe wewnętrzne; dostarczenie kompleksowych systemów przeładunkowych; wykonanie pomieszczeń mroźniczych i chłodniczych wraz z podkonstrukcją i obudową; elewację szklaną i stolarkę; wykonanie wszystkich robót dotyczących Magazynu Wysokiego Składowania (obudowa, dach, odwodnienie, fundamenty) z wyłączeniem konstrukcji głównej stalowej. 

 

W ramach rozbudowy fabryki Scania w miejscowości Oskarshamn, Pekabex wyprodukował i dostarczył elementy prefabrykowane takie, jak: słupy, belki, płyty TT oraz ściany. Projekt realizowany był we współpracy z firmą Skanska. Największym wyzwaniem tej realizacji był montaż prefabrykatów, ze względu na bardzo małą przestrzeń na budowie.

 

Pekabex wykonywał kompleksowe prace przy budowie fabryki Samsung we Wronkach - od  robót ziemnych, poprzez roboty monolityczne (fundamenty, doki, nadbetony), aż  po montaż konstrukcji stalowej. W zakresie konstrukcji prefabrykowanej Pekabex wykonał  i zamontował 267 elementów o łącznej  objętości ok. 468 m3. Na konstrukcję prefabrykowaną składają się: słupy, belki, dźwigary, podwaliny i doki. Powierzchnia całego obiektu wynosi ok. 5 000 m2.

 

Dla potrzeb budowy fabryki Marine Harvest w Trondheim w Norwegii (projekt realizowany dla Klienta Reinertsen), Pekabex wyprodukował, dostarczył i wykonał montaż samonośnych płyt filigranowych. Dodatkowo w zakres prac wchodził również montaż konstrukcji stalowej i prace monolityczne. Był to pierwszy projekt budowlany, na którym do przewiezienia elementów prefabrykowanych wykorzystaliśmy transport morski.

 

Hala magazynowa z częścią socjalno-biurową o powierzchni 30 tys m2. Obiekt realizowaliśmy w zakresie: zaprojektowania, wykonania oraz montażu całości konstrukcji prefabrykowanej, zaprojektowania oraz wykonania nasypu, który w najwyższym punkcie miał 2m wysokości, wykonania robót monolitycznych i murowych, a także wykonania elewacji i dachu. Łącznie wykonano ponad 1200 elementów prefabrykowanych: słupy montowane na wytyki, belki żelbetowe i stalowe, ściany, płyty HC.

 

Od września 2012 do czerwca 2014 firma Pekabex zbudowała w sumie 4 magazyny wysokiego składowania dla Fm Logistic. 2 z nich zlokalizowane były w Olszowej (k. Strzelec Opolskich), zaś pozostałe w Błoniach (k. Warszawy) i Tomaszowie Mazowieckim. Dodatkowo budowaliśmy obiekty towarzyszące w postaci biur oraz pomieszczeń technicznych. W zakresie naszych prac był projekt, produkcja, transport i montaż w sumie ponad 2700 szt. elementów prefabrykowanych począwszy od stóp fundamentowych, przez słupy i ściany, a skończywszy na dźwigarach i płatwiach. Najbardziej nietypowym zakresem prac było wykonanie 5 elementów ozdobnych (produkowanych na białym cemencie) wejścia do biurowca w postaci 4 słupków i płyty pełniącej funkcje daszka. Płyta została wykonana w kolorze niebieskim dzięki zastosowaniu odpowiedniego pigmentu do betonu.

 

Projekt budowy Centrum Logistycznego dla Inwestora Wittchen realizowany był od kwietnia do grudnia 2010 r. Powierzchnia zabudowy hali wynosi 5218 m2, natomiast kubatura 58630 m3. Hala liczy sobie 39,9 m szerokości, 126 m długości i 12 m wysokości. Zakres prac zrealizowany przez Pekabex obejmował: konstrukcję obiektu (prace ziemne, roboty monolityczne, prefabrykaty żelbetowe i stalowe), dach, obudowa, posadzka, instalacje wod.-kan. i c.o., sieci zewnętrzne, drogi oraz zagospodarowanie terenu.

 

Na budowę centrum logistycznego Hondy w Pniewach, projektu realizowanego dla klienta Hochtief Polska, Pekabex wyprodukował i dostarczył takie elementy prefabrykowane jak: podwaliny, słupy, dźwigary oraz płatwie dachowe. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo udana współpraca z Zamawiającym.

 

Na potrzeby budowy fabryki filtrów Donaldson w Skarbimierzu pod Brzegiem Pekabex wyprodukował, dostarczył i zmontował prefabrykowaną konstrukcję nośną z betonu o kubaturze 1092m3, z czego konstrukcja dachowa pochłonęła ponad połowę. Poza sprężonymi dźwigarami oraz wymianami wyprodukowaliśmy, dostarczyliśmy i zmontowaliśmy również słupy, belki podwalinowe i płyty kanałowe HC.

 

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym oraz z pełną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem  terenu firmy Dan Cake Polonia Sp. z o.o wraz z budynkiem pompowni o powierzchni 7 tys. m2. W zakresie Pekabex było wykonanie, dostawa oraz montaż ponad 1000 elementów prefabrykowanych, na które składały się: słupy, stoposłupy, ściany, belki, dźwigary, płyty HC, biegi schodowe oraz konstrukcja stalowa usztywniająca. Dodatkowo w naszym zakresie było spoinowanie płyt HC oraz nadbeton konstrukcyjny. Warto zwrócić uwagę, iż na tym obiekcie zastosowano dźwigary sprężone o rozpiętości 34m.

 

W 2012 roku Pekabex zakończył montaż budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego dla firmy Airon Investment. Budynek ma powierzchnię 6 000m2. Zakres realizowanych prac obejmował produkcję, dostawę i montaż elementów prefabrykowanych takich, jak: słupy, dźwigary i belki podsuwnicowe. Obecnie Pekabex zakończył montaż kolejnego budynku dla tego samego inwestora. Tym samym zakład z 2012 roku został  rozbudowywany o kolejny budynek produkcyjny z zapleczem socjalno-biurowym oraz wiatą przyległą do hali.

 

Budowa Salonu Agata Meble o powierzchni ponad 11 tys m2. Łączna ilość zaprojektowanych, wyprodukowanych, dostarczonych i zamontowanych elementów wynosiła ponad 700 szt. w tym słupy, belki, płyty HC.

 

W latach 2002 - 2005 firma Pekabex zrealizowała jedną z największych inwestycji dla Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. oraz Sitech Sp. z o.o., zlokalizowaną w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tym okresie wybudowano halę siedzeń, halę pras, centrum logistyczne oraz magazyn materiałów niebezpiecznych o łącznej powierzchni ponad 50.000 m2. W zakres prac wchodziła dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej w tym stopy fundamentowe, słupy, belki, płyty TT, ściany, klatki schodowe, jak również kompletna konstrukcja stalowa dachu w postaci dźwigarów kratowych.

 

Hala magazynowa wysokiego składowania o powierzchni 13 000 m2 w której mieści się 11 tysięcy miejsc paletowych wybudowaliśmy dla producenta słodyczy Jutrzenka w Kostrzynie Wlkp. koło Poznania.

 

Rozbudowa zakładu produkcyjnego dla producenta słodyczy Cadbury Wedel Polska w Bielanach Wrocławskich. Powierzchnia całego obiektu wynosi 12 000 m2. Na tą budowę wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy słupy, podwaliny. dźwigary dachowe, belki stropowe i płyty stropowe.

 

Uczestniczyliśmy w budowie kompleksu budynków produkcyjnych i silosów dla Cukrowni w Środzie Wielkopolskiej. Wyprodukowaliśmy i dostarczaliśmy półprefabrykowane podciągi oraz konstrukcję prefabrykowaną silosa na potrzeby tej realizacji inwestycji.

 

Hala magazynowa firmy Bentom. Magazyn centralny ma powierzchnię 10.000 m2, zlokalizowany jest w Koziegłowach pod Poznaniem, wyposażony w ponad 11.500 miejsc kładowych, wybudowany został w konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej.

 

Trójnawowa hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni całkowitej 6 375 m2. Powierzchnia użytkowa wynosi 6 290 m2, kubatura 36 288 m3. Hala została wybudowana w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej dla fabryki z branży armatury przemysłowej.