fbpx

Słupy

Firma Pekabex produkuje słupy i stoposłupy zbrojone lub sprężone o przekroju kwadratowym, prostokątnym i okrągłym. Słupy prostokątne posiadają fazowane krawędzie 15x15mm. Klasa odporności ogniowej słupów może wynosić 240min. Słupy mogą być wielokondygnacyjne, ze wspornikami we wszystkich czterech kierunkach.

Stosowanie sprężonych słupów jest wskazane gdy:

 • słupy są smukłe: w fazie transportu, przy pracy w schemacie statycznym belki z obustronnymi wspornikami i dużym momentem przęsłowym słupy wymagałyby znacznego dozbrojenia
 • występują znaczne obciążenie poziome, na przykład od suwnic Połączenie słupów z fundamentami realizowane jest w kilku wariantach, gwarantujących przekazywanie momentów zginających ze słupów na fundament.
 • połączenie na pręty wytykowe
 • osadzenie słupa w kielichu
 • elementy stoposłupów
 • systemowe połączenia śrubowe znanych firm

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty przemysłowe
 • Obiekty handlowe
 • Obiekty mieszkaniowe
 • Obiekty infrastrukturalne
 • Obiekty energetyczne
 • Obiekty stadiony
 • Obiekty parkingi
 • Obiekty nietypowe

Produkujemy prefabrykowane słupy żelbetowe o przekroju okrągłym Ø od 0,3 m do 0,8 m.

Stoposłupy prostokątne są szczególnym przypadkiem słupów prostokątnych, które są formowane jednocześnie ze stopą fundamentową.

Produkujemy słupy żelbetowe i sprężone o przekroju prostokątnym. Możemy wyprodukować słupy o wysokości do 30m w jednym odcinku.

Stoposłupy okrągłe są szczególnym przypadkiem słupów okrągłych, które są formowane jednocześnie ze stopą fundamentową.