Prefabrykaty inżynieryjne

Produkujemy elementy prefabrykowane żelbetowe i sprężone o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego i projektowego, dla potrzeb budownictwa inżynieryjnego.

ZASTOSOWANIE

  • Obiekty infrastrukturalne

Przepusty skrzynkowe (zamknięte lub otwarte) przeznaczone są do stosowania w drogowych obiektach mostowych projektowanych na obciążenia ruchome 

Prefabrykowane płyty żelbetowe służące do wykonywania torowisk tramwajowych

W przekroju poprzecznym belki mają kształt litery T

Wykonujemy prefabrykowane ściany  oporowe w kształcie litery L lub z odsadzką z przodu, które mają zastosowanie jako stabilizacja zboczy gruntu, jako wolnostojące konstrukcje, przy budowie ramp magazynowych, samochodowych i kolejowych.

Tubingi - żelbetowe prefabrykowane elementy obudowy tunelu

Produkujemy sprężone belki mostowe typu Kujan które są wykorzystywane w ustrojach nośnych mostów i wiaduktów. Konstrukcja ustroju składa się z prefabrykatów strunobetonowych układanych jeden obok drugiego, natomiast przestrzeń pomiędzy nimi wypełniana jest betonem.

Produkowane przez Pekabex ekrany to doskonały sposób na zminimalizowanie, szkodliwego wpływu hałasu komunikacyjnego (drogowego, kolejowego) oraz przemysłowego.

Belki mostowe charakteryzują się wysoką ognioodpornością.