fbpx

Inne

Oferujemy także produkcję: doków, biegów schodowych, elementów klatek schodowych, balastów dźwigów, niecek fontann, cokołów oraz inne prefabrykaty produkowane na życzenie Klientów.

ZASTOSOWANIE

  • Obiekty nietypowe

Produkowane przez nas prefabrykowane elementy betonowe można zastosować jako okładzinę przyczółków mostowych.

Zbiorniki żelbetowe prostopadłościenne wykonane z betonu szczelnego 

Wykonujemy elementy klatek schodowych, w tym prefabrykowane biegi schodowe gotowe do zainstalowania wprost na budowie, bez konieczności wykonywania dodatkowych prac monolitycznych.

Wykonaliśmy prefabrykowane łupiny i dna dla budowy kolektorów w systemie kanalizacji dla miasta Poznań w projekcie modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego Poznań 2.

Na życzenie naszych klientów produkujemy prefabrykaty tak nietypowe jak np. niecki fontann.