Belki typu BSL

Belki typu BSL to belki z jednostronną półką w kształcie litery L

 

Belki typu BSL to belki z jednostronną półką w kształcie litery L, wykorzystywane jako belki skrajne lub dylatacyjne.