fbpx

Strategia

MISJA:

Wierzymy, że prefabrykacja jest technologią przyszłości w budownictwie.

WIZJA:

Chcemy być Top 5 w Europie, by tworząc nowe trendy budować ekologiczne, efektywne i piękne obiekty.

CELE:

budowanie wartości Grupy i umacnianie wiodącej pozycji na rynku prefabrykatów żelbetowych i sprężonych poprzez rozwój organiczny, akwizycje, rozwój sprzedaży zagranicznej, a także dalsze doskonalenie oferty produktowej i usług jej towarzyszących:

  • bycie partnerem dla Klienta głównie poprzez oferowanie rozwiązań dopasowanych do wizji i oczekiwań Klienta,
  • dostarczanie nowoczesnych technologii i kompleksowych rozwiązań konstrukcyjnych obiektów niestandardowych.


STRATEGIA:

konsolidacja rynku producentów prefabrykatów żelbetowych i sprężonych w Polsce i zwiększanie mocy produkcyjnych Grupy

Wzrost gospodarczy, poprawa sytuacji w branży budowlanej, oraz rosnące znaczenie technologii prefabrykowanej będzie zwiększać popyt na produkty Grupy. W związku z powyższym Grupa rozważa kontynuację zapoczątkowanych działań konsolidacyjnych (w 2012 Grupa nabyła zakład w Bielsku-Białej) i dalsze przejęcia zakładów prefabrykacji, co może pozwolić na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych, zwiększenie udziału w rynku, a w konsekwencji na umocnienie wiodącej pozycji w sektorze w Polsce. W opinii Zarządu, w wyniku przejęć Grupa jest w stanie zwiększyć efektywność wykorzystując posiadane know-how w zakresie zarządzania, jak również synergie kosztowe (przede wszystkim związane z kosztami administracji, logistyki, kosztów zakupu surowców i materiałów), a także poprzez zwiększenie swojej siły przetargową wobec jej zleceniodawców.

rozwój sprzedaży poza Polską (rynek skandynawski i niemiecki)

Obecnie Grupa realizuje sprzedaż prefabrykatów na rynku skandynawskim (głównie Norwegia i Szwecja) i niemieckim. Pekabex zamierza zwiększać sprzedaż na tych rynkach oferując coraz bardziej zaawansowane i kompleksowe rozwiązania w zakresie konstrukcji prefabrykowanych. Grupa zamierza także kontynuować działalność związaną z usługami produkcyjnymi w Niemczech. Ewentualny rozwój i zwiększenie przychodów z tego segmentu będzie związane ze stopniowym pozyskiwaniem nowych klientów (wzrost organiczny).

rozwój oferty produktów i usług (z naciskiem na kompleksowość oferowanych rozwiązań, także w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Odbiorcy coraz bardziej doceniają rozwiązania nowatorskie i kompleksowe obejmujące jednocześnie doradztwo w zakresie technologii prefabrykowanej, jak i projektowanie, produkcję, transport oraz montaż prefabrykatów, a także kompleksowe realizowanie obiektów. Grupa zamierza rozwijać rozwiązania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Chce także nadal rozwijać kompetencje działu projektowego, dzięki czemu będzie umacniać swoją przewagę konkurencyjną oferując bardziej złożone technologicznie produkty i rozwiązania technologiczne przy jednoczesnym doskonaleniu know-how w zakresie produkcji powtarzalnych, standaryzowanych elementów.

ciągła poprawa efektywności operacyjnej

Grupa dąży do ciągłej poprawy efektywności operacyjnej przede wszystkim poprzez wdrożenie systemów monitorowania procesów wewnętrznych w tym procesów projektowania, produkcji i realizacji kontraktów z wykorzystaniem takich narzędzi jak systemy raportowania oraz controlingu. Celem jest wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, ułatwiających przepływ informacji i zwiększających wydajność (np. produkcyjną), jak również możliwości wykorzystania posiadanych informacji do lepszego dopasowania swoich produktów i usług do potrzeb rynku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU:

Pekabex, jako lider branży prefabrykatów w Polsce, z ponad 45-letnią tradycją i niemal 2.000 pracownikami, wpływa na różne aspekty życia gospodarczego i społecznego. Pozostając świadomymi tego faktu, nieustannie pracujemy nad społeczną odpowiedzialnością biznesu i adresujemy działania do zidentyfikowanych grup interesariuszy. Są nimi: pracownicy, klienci, dostawcy, podwykonawcy, społeczności lokalne (wokół fabryk i placów budowy), udziałowcy i inwestorzy giełdowi, banki, media, środowiska szkolne i naukowe – uczniowie i studenci, wykładowcy, naukowcy, związki zawodowe.

Zachęcamy do zapoznania z broszurą informacyjną w jaki sposób podejmujemy działania wychodzące poza wymagania prawne, a służące lokalnym społecznościom.