Profil działalności

Jesteśmy wiodącym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Produkujemy elementy zbrojone tradycyjnie oraz nowoczesne elementy strunobetonowe wykorzystywane w budownictwie wielkokubaturowym (np. hale produkcyjne, magazyny, biura, obiekty handlowe, dworce, parkingi), inżynieryjnym (np. mosty, tunele), a także na potrzeby projektów nietypowych. Oferujemy szeroki wachlarz produktów standardowych, a także realizujemy specjalne zamówienia oparte na indywidualnych projektach.

Obecnie posiadamy pięć fabryk zlokalizowanych w Poznaniu, Bielsku-Białej, Gdańsku i Mszczonowie k. Warszawy. Planujemy dalsze inwestycje, obejmujące zarówno rozbudowę i modernizację posiadanych zakładów, jak i konsolidację rynku.

W naszych zakładach produkcyjnych wykonujemy elementy strukturalne sprężone oraz zbrojone, w tym, belki stropowe, belki dachowe (dźwigary), ściany płyty TT i słupy. Dodatkowo w zakładzie w Poznaniu produkujemy płyty kanałowe sprężone. Nasz poznański zakład wyposażony jest w zautomatyzowane (sterowane komputerowo) linie produkcyjne dla strukturalnych elementów sprężonych, o długości do 120 m każda. Zaplecze techniczne umożliwia wytwarzanie elementów o  ciężarze nawet do 120 ton.

W ramach Grupy produkujemy także elementy ścienne (przeznaczone na rynek skandynawski), które są kompleksowo wyposażone w instalację elektryczną, posiadają zamontowane okna i parapety zewnętrzne, a także wykończone są specjalnymi tynkami strukturalnymi. Tak wykonane elementy nie wymagają dodatkowych nakładów czasowych i finansowych związanych z wykonaniem i wykończeniem elewacji na budowie. Wykończenie strony wewnętrznej ścian wymaga wyłącznie malowania, osadzenia parapetów wewnętrznych oraz zamontowania gniazdek i włączników elektrycznych.

Kompleksowa oferta – od projektu po montaż

Zleceniodawcy coraz bardziej doceniają rozwiązania nowatorskie i kompleksowe, dlatego jako Grupa Pekabex, poza działalnością produkcyjną jesteśmy jednymi z nielicznych podmiotów w branży, który oferuje także usługi związane z doradztwem technicznym, projektowaniem, transportem i montażem elementów prefabrykowanych. Posiadamy własne biuro projektowe zatrudniające  wysokiej klasy inżynierów z międzynarodowym doświadczeniem i na stałe współpracujące z  kilkoma biurami zewnętrznymi. Zapewniamy dowóz wyprodukowanych prefabrykatów na budowy zarówno w Polsce jak i za granicą, zaś nasze profesjonalne i w pełni wyposażone ekipy montażowe są gotowe do zrealizowania montażu niezależnie od pory roku i warunków klimatycznych.

W Grupie Pekabex posiadamy ponadto komórkę kompleksowego wykonawstwa obiektów, dzięki czemu możemy zaoferować Klientom szeroki zakres usług nie tylko z zakresu konstrukcji prefabrykowanej, ale również z zakresu innych branż, włącznie z oddaniem obiektów „pod klucz”. Proponowana przez nas formuła współpracy jest otwarta, tzn. oferujemy pełną konstrukcję z elementów prefabrykowanych wraz z monolitami lub np. stan surowy otwarty bądź zamknięty.

Szczególną wagę przykładamy do zdrowia i bezpieczeństwa pracy zarówno w naszych zakładach produkcyjnych jak i na prowadzonych przez nas budowach i montażach. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, zaś dbanie o przestrzeganie zasad BHP jest obowiązkiem i celem każdego z nas. Mając na uwadze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, w roku 2011 przyjęliśmy politykę ochrony środowiska, dostosowując procesy produkcyjne, technologię i organizację robót budowlanych do wymogów ochrony środowiska. 

Zalety prefabrykacji

Prefabrykaty żelbetowe i sprężone są elementami konstrukcyjnymi stosowanym głównie w budownictwie wielkokubaturowym (np. hale produkcyjne, magazyny, biura, obiekty handlowe, dworce, parkingi). Są one równie często stosowane  w budownictwie mieszkaniowym, np. w Skandynawii w budownictwie wielorodzinnym, prefabrykowane elementy ścienne skutecznie konkurują ze ścianami wykonanymi w konstrukcji z drewnianej.

Główne zalety stosowania prefabrykacji:

  • szybkość montażu, realizacja projektów także przy ujemnych temperaturach,
  • uzyskiwanie dużych rozpiętości elementów konstrukcyjnych bez konieczności podpierania konstrukcji (ważne m.in. w przypadku galerii handlowych, magazynów, dworców),
  • odporność konstrukcji prefabrykowanych na korozję czy działanie ognia, dzięki czemu są one trwałe i bezpieczne,
  • tłumienie drgań i wibracji (pojawiających się np. na salach koncertowych, stadionach – zastosowanie konstrukcji prefabrykowanych we wszystkich typach obiektów sportowych i zgromadzeń publicznych na EURO 2012,
  • niższe koszty eksploatacji w porównaniu np. z konstrukcjami stalowymi – niższy przekrój dachu to m.in. niższe koszty ogrzewania, a większa wytrzymałość elementów prefabrykowanych eliminuje konieczność odśnieżania,
  • wysoka ognioodporność,
  • sugerowane dla przemysłu spożywczego,
  • większa odporność na agresywne środowiska biologiczne i chemiczne.

PEKABEX NA RYNKU W POLSCE I NA ŚWIECIE 

Pekabex działa na szeroko rozumianym rynku prefabrykacji betonowej. Jesteśmy wiodącym wytwórcą prefabrykatów żelbetowych i sprężonych w Polsce, prowadzimy także działalność w Niemczech i krajach skandynawskich.

Rynek w Polsce

Według danych „European Precast Concrete 2013 Factbook” wartość polskiego rynku prefabrykatów betonowych w 2012 r. szacowana była na około 5,5 mld zł, przy czym zauważyć należy, że do producentów elementów prefabrykowanych działających w Polsce zalicza się zarówno producentów kostki brukowej czy bloczków z betonu autoklawizowanego, wytwórców małych form prefabrykowanych, jak również producentów prefabrykatów żelbetowych i sprężonych. Według szacunków Spółki, wartość rynku prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, na którym działa Pekabex, wynosi około 1 mld zł rocznie. 

Pekabex jest liderem polskiego rynku pod względem przychodów ze sprzedaży prefabrykatów żelbetowych i sprężonych. W 2013 r. przychody Grupy w tym obszarze wyniosły ponad 153 mln zł. Całkowita wartość sprzedaży Grupy Pekabex zrealizowana wyłącznie w Polsce w 2013 r. wyniosła ponad 250 mln zł, a łącznie z działalnością zagraniczną prawie 318 mln zł) W latach 2011-2013 Spółka dostarczyła prefabrykaty na ponad 200 obiektów w całej Polsce

Realizacje Pekabex

Działalność zagraniczna

W ramach Grupy Pekabex prowadzimy także działalność w Niemczech, Szwecji, Norwegii oraz w Danii. 
Nasz niemiecki oddział świadczy usługi produkcji elementów żelbetowych i sprężonych, które dostarczane są na rynek lokalny. 
Na rynku skandynawskim jesteśmy dostawcą gotowych prefabrykowanych elementów żelbetowych produkowanych w Polsce oraz realizujemy montaż konstrukcji prefabrykowanych żelbetowych i stalowych.. W 2013 r. przychody Grupy Pekabex na rynku niemieckim wyniosły ok. 28 mln zł, a przychody na rynkach skandynawskich wzrosły do ponad 39 mln zł.

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH 

Aktywnie działamy na rzecz rozwoju otoczenia biznesowego, branżowego i społecznego, dlatego jesteśmy członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. Te platformy współpracy pozwalają uczestniczyć w spotkaniach specjalistów, brać udział w kształtowaniu polityki i unormowań prawnych w obszarach istotnych dla naszej działalności. Wierzymy, że nasze doświadczenie praktyczne i płynące z niego wskazówki dla innych, jak również networking członków, wpłyną pozytywnie na gospodarkę.

             Członkostwo 

                Umowa współpracy

          Członkostwo 

       Członkostwo 

 

 Członkostwo

                  Członkostwo

 

  Członkostwo

 

Dansk-Byggeri-logoavis 

 Członkostwo

 

  Członkostwo