Informacja z otwarcia ofert dotycząca: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na zakup energii
elektrycznej dla Pekabex Bet S.A.