Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A., zwanej dalej „Pekabex” zaprasza do zgłaszania przez firmy audytorskie chęci uczestnictwa w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do wykonania pakietu usług na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex obejmujących:

 • Przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie raportu z przeglądu skróconego, śródrocznego sprawozdania finansowego Pekabex oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex za okresy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. i od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pekabex oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex za okresy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Bet S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Kokoszki Prefabrykacja S.A. za okresy od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 1 lipca 2023 r. i od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Pref S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pekabex Pref S.A. Oddział w Dreźnie za okresy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pekabex Development Sp. z o.o. Oddział w Dreźnie za okresy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Inwestycje II S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;

Grupa Pekabex zastrzega prawo do możliwości wybory firmy audytorskiej na okres minimalny przewidziany zgodnie z art. 66 ust. 5 Ustawy o Rachunkowości (okres nie krótszy niż dwa lata dla pierwszej umowy o badanie z nową firmą audytorską).

Do postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej zostaną dopuszczone wszystkie firmy audytorskie, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie zgłoszą chęć uczestnictwa w tym postępowaniu, pod warunkiem, że dopuszczenie danej firmy audytorskiej do postępowania nie będzie naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16.04.2014 nr. 537/2014 lub w/w ustawy, oraz, że firma audytorska i kluczowy biegły rewident przedłożą Pekabex pisemne oświadczenie wskazujące, czy:

 • spełnione zostały wymogi niezależności, o której mowa w art. 69–73 w/w ustawy;
 • istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz zabezpieczenia zastosowane w celu ich zminimalizowania;
 • dysponują kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 • osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia do przeprowadzania badań ustawowych w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym, że została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym badania;
  zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
  Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 6 marca 2020 r. w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Firmom audytorskim, dopuszczonym do udziału w postępowaniu zostanie udostępniona w tej samej formie dokumentacja przetargowa.