fbpx

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A., zwanej dalej „Pekabex” zaprasza do zgłaszania przez firmy audytorskie chęci uczestnictwa w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do wykonania pakietu usług na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex obejmujących:

 • Przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie raportu z przeglądu skróconego, śródrocznego sprawozdania finansowego Pekabex oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex za okresy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. i od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pekabex oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex za okresy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Centrum Nowoczesnej prefabrykacji sp. z o.o. za okresy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Bet S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Kokoszki Prefabrykacja S.A. za okresy od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. i od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Pref S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pekabex Pref S.A. Oddział w Dreźnie za okresy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pekabex Development Sp. z o. o. za okresy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Inwestycje II S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • Zweryfikowanie poprawności kalkulacji wskaźników zaprezentowanych w świadectwie zgodności sporządzanym zgodnie z umową kredytu zawartą pomiędzy Pekabex Inwestycje II S.A. a Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., 31 grudnia 2019 r., 30 czerwca 2020 r., 31 grudnia 2020 r., 30 czerwca 2021r., 31 grudnia 2021 r. oraz 30 czerwca 2022 r.;

Lub tych usług dotyczących części wskazanych wyżej okresów i dat z zastrzeżeniem art. 66 ust. 5 Ustawy o Rachunkowości tj. z zastrzeżeniem, że umowa zawarta z nową firmą audytorską nie może zostać zawarta na okres nie krótszy niż dwa lata.

Do postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej zostaną dopuszczone wszystkie firmy audytorskie, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie zgłoszą chęć uczestnictwa w tym postępowaniu, pod warunkiem, że dopuszczenie danej firmy audytorskiej do postępowania nie będzie naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16.04.2014 nr. 537/2014 lub w/w ustawy, oraz, że firma audytorska i kluczowy biegły rewident przedłożą Pekabex pisemne oświadczenie wskazujące, czy:

 • spełnione zostały wymogi niezależności, o której mowa w art. 69–73 w/w ustawy;
 • istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz zabezpieczenia zastosowane w celu ich zminimalizowania;
 • dysponują kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 • osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia do przeprowadzania badań ustawowych w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym, że została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym badania;

zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 31 maja 2019 r. w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Firmom audytorskim, dopuszczonym do udziału w postępowaniu zostanie udostępniona w tej samej formie dokumentacja przetargowa.