Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A., zwanej dalej „Pekabex” zaprasza do zgłaszania przez firmy audytorskie chęci uczestnictwa w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do wykonania pakietu usług na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex obejmujących:

 1. Przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie raportu z przeglądu skróconego, śródrocznego sprawozdania finansowego Pekabex oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.;
 2. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pekabex oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 3. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Centrum Nowoczesnej prefabrykacji sp. z o.o. za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 4. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Bet S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 5. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Kokoszki Prefabrykacja S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 6. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Pref S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 7. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pekabex Pref S.A. Oddział w Dreźnie za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 8. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Inwestycje II S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 9. Zweryfikowanie poprawności kalkulacji wskaźników zaprezentowanych w świadectwie zgodności sporządzanym zgodnie z umową kredytu zawartą pomiędzy Pekabex Inwestycje II S.A. a Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2019 r.

Do postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej zostaną dopuszczone wszystkie firmy audytorskie, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie zgłoszą chęć uczestnictwa w tym postępowaniu, pod warunkiem, że dopuszczenie danej firmy audytorskiej do postępowania nie będzie naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej a dnia 16.04.2014 nr. 537/2014 lub w/w ustawy, oraz, że firma audytorska i kluczowy biegły rewident przedłożą Pekabex pisemne oświadczenie wskazujące, czy:

 1. spełnione zostały wymogi niezależności, o której mowa w art. 69–73 w/w ustawy;
 2. istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz zabezpieczenia zastosowane w celu ich zminimalizowania;
 3. dysponują kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 4. osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia do przeprowadzania badań ustawowych w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym, że została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym badania;

zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Firmom audytorskim, dopuszczonym do udziału w postępowaniu zostanie udostępniona w tej samej formie dokumentacja przetargowa.