fbpx

Akademia Pekabex

 

Prefabrykacja oznacza dla nas nie tylko teraźniejszość, ale i przyszłość.

W naszej strukturze działa Centrum Badań i Rozwoju Pekabex, pracujące nad tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Działalność badawcza, rozwojowa i edukacyjna oznacza dalsze zacieśnienie współpracy z polskimi uczelniami i szkołami zawodowymi, sponsorowanie i udział w konferencjach naukowych, a także wkład naszych pracowników w artykuły do prasy branżowej i specjalistycznej.

Powadzimy szeroko rozwiniętą politykę szkoleniową. Mamy świadomość, że Pekabex to zespół ludzi, którzy tworzą wielkie rzeczy, dlatego warto w nich inwestować. Jesteśmy z nich dumni i staramy się, aby każdy dzień był nowym wyzwaniem i satysfakcją. Wierzymy, że firmę tworzą ludzie, którzy w niej pracują. Wiemy jak ważny jest rozwój, dlatego zapewniamy szeroki pakiet kursów oraz szkoleń.

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PEKABEX

Spółka Pekabex BET S.A. otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw na realizację innowacyjnego projektu o nazwie „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w strukturze PEKABEX BET S.A.”.

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na utworzenie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki oraz nabycie infrastruktury, materiałów i usług niezbędnych do powstania i funkcjonowania Centrum B+R. Realizacja projektu przekłada się bezpośrednio na wdrożenie opracowywanych w CBR innowacji produktowych (konstrukcje prefabrykowane) i procesowych (proces produkcji prefabrykatów), które wykorzystane są między innymi w budownictwie mieszkaniowym. Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wspieranie badań naukowych, rozwoju nowych technologii oraz podnoszenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

 

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI I SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

Współpracujemy ze wszystkimi polskimi uczelniami technicznymi. Mamy podpisane 4 oficjalne umowy o współpracy z Politechnikami: Poznańską, Śląską, Wrocławską i Krakowską oraz Szkołami Budowlanymi w Poznaniu i Gdańsku.

W ramach współpracy:
- przyjmujemy wizyty studyjne w zakładach prefabrykacji,
- uczestniczymy w wykładach i warsztatach na terenie uczelni i szkół, a także tworzymy klasy patronackie,
- organizujemy konkursy na najlepsze prace dyplomowe oraz wspieramy merytorycznie procesy pisania prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich,
- przyjmujemy stażystów i praktykantów, także z zagranicy,
- wspieramy konferencje studenckie i uczelniane targi pracy.

 

KONFERENCJE NAUKOWE

Pekabex od lat włącza się w nurt edukacyjno-naukowy i badawczo-rozwojowy poprzez udział ekspertów w konferencjach naukowych oraz sponsorowanie takich wydarzeń jak: „Awarie Budowlane” w Krynicy, doroczna Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krynicy, „Konferencje Zegrzyńskie” Stowarzyszenia Producentów Betonów w „Konstrukcje Żelbetowe” prof. Starosolskiego, IAESTE Case Week, WeKOMBinuj Most, konferencje BalCon, Budmika, Nowoczesne Hale, Garaże i Parkingi Podziemne oraz wiele innych.

 

PUBLIKACJE

Stała współpraca z czasopismami branżowymi pozwala na ciągłe dzielenie się ze środowiskiem budowlanym naszymi doświadczeniami praktycznymi. Wśród autorów są pracownicy uczestniczący w pracach Centrum Badań i Rozwoju, piszących prace dyplomowe, a nawet doktorskie. Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania, produkcji, transportu i montażu prefabrykatów, jak również wszelkie inne procesy, w których nasi specjaliści biorą udział.

 

SZKOŁA PROJEKTANTÓW PKX

To spotkania i warsztaty branżowe, które oferujemy tak młodym osobom zainteresowanym projektowaniem, jak i specjalistom chcącym rozszerzyć swoją wiedzę o zaawansowane informacje o nowoczesnych rozwiązaniach prefabrykacji.

Poziom podstawowy dedykowany jest studentom uczestniczącym w wykładach prowadzonych przez naszych specjalistów na uczelniach technicznych na terenie całego kraju, w wizytach studyjnych w zakładach prefabrykacji, a także piszącym prace dyplomowe w oparciu o technologię prefabrykacji. Do zgłaszania zapytań zachęcamy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Poziom zaawansowany pozwala naszym pracownikom na zdobycie doświadczenia praktycznego oraz uprawnień projektowych. Pekabex to firma budowlana z największą liczbą projektantów w Polsce. Możliwość nauki pod okiem doświadczonych mentorów jest jedną z największych wartości w rozwoju zawodowym, jak podkreślają zwłaszcza początkujący konstruktorzy. Chętnych do dołączenia do naszego zespołu zapraszamy do zapoznania z ofertą pracy na stronie www.pekabex.pl/kariera.

Uczestnicy konferencji i seminariów specjalistycznych, w ramach których główni projektanci Pekabex dzielą się wiedzą na najwyższym poziomie. Dodatkowo oferujemy poparcie wykładów teoretycznych również doświadczeniami podczas wizyt w zakładach prefabrykacji. W razie zainteresowania prosimy o zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

KURSY I SZKOLENIA

 

BETONIARZ-ZBROJARZ

 

Osoby pracujące w Pekabex na stanowisku betoniarz-zbrojarz charakteryzuje sumienność oraz staranność. Profesja ta wymaga zdecydowanie zdolności pracy w grupie, ponieważ betoniarze i zbrojarze współpracują na produkcji z wieloma innymi fachowcami.

Nasi pracownicy podkreślają, że jest to zawód przyszłości, który wciąż będzie potrzebny ze względu na dynamiczny rozwój sektora budowlanego. Są zadowoleni ze swoich zarobków, które wzrastają wraz z nabywanym doświadczeniem i stażem pracy. Pracownicy szczególnie cenią sobie współpracę z innymi zatrudnionymi u nas specjalistami oraz udział w projektach budowlanych prowadzonych w kraju i na terenie Europy.

O prowadzonym w firmie programie szkoleniowym opowiada Pan Andrzej Marczak, Dyrektor Zakładu Pekabex w Gdańsku: „Po trzech latach pracy oferujemy pracownikom przystąpienie do kursu kończącego się egzaminem na czeladnika, a po kolejnych trzech – kursu i egzaminu mistrzowskiego w zawodzie betoniarz-zbrojarz. Tytuł mistrza jest ukoronowaniem kariery w tym zawodzie”. Zatrudnionym u nas osobom umożliwiamy odbycie szeregu finansowanych kursów, m.in. na obsługę wózka widłowego czy suwnicy. Program jest wdrażany i opłacany przez naszą firmę.

 

MONTER

Dział Montażu Pekabex tworzą zgrane zespoły składające się z 5-6 specjalistów pracujących na budowach. Monterzy są istotnym ogniwem procesu budowlanego, gdyż to oni łączą wyprodukowane przez nas elementy w konstrukcyjną całość i są świadkami finalnego efektu pracy całego przedsiębiorstwa.

Zatrudnienie na stanowisku montera w Pekabex daje pewność stabilnych zarobków i pracę w ambitnych, młodych zespołach. Na początku pracy - z doświadczonymi fachowcami, od których można się wiele nauczyć, a później wraz ze wzrostem doświadczenia i stażu – można dalej przekazywać swoją wiedzę młodszym kolegom.

Firma Pekabex bierze udział w prestiżowych kontraktach międzynarodowych, dlatego też nasi pracownicy mają możliwość wyjazdu za granicę.

Jak mówi Pan Grzegorz Dużyński, Dyrektor Działu Montażu: „Szkolenia nowych pracowników przebiegają u nas bardzo sprawnie ze względu na program wdrożeń. Polega on na tym, że doświadczeni i najlepsi monterzy dostają pod swoje skrzydła nowo zatrudnione osoby. Dzięki temu młodsi pracownicy mogą liczyć na specjalistyczną pomoc na każdym etapie wdrożenia. Takie podejście pozwala na szybkie i efektywne przeszkolenie zadowalające członków programu”.

Zatrudnienie w zawodzie monter oferujemy również osobom o innych wyuczonych zawodach. Dzięki Akademii Pekabex takie osoby mają szansę nauki i pracy w odpowiedzialnym i satysfakcjonującym rzemiośle.

 

JĘZYKI OBCE

Aby podnosić kompetencje pracowników w firmie prowadzimy m.in. kursy językowe z angielskiego, szwedzkiego oraz niemieckiego.

 

SZKOLENIA BHP

Polityka bezpieczeństwa dotyczy wszystkich Pracowników Pekabex: tak nowo zatrudnianych, jak i współpracujących z nami od lat, którzy są chętni do doszkalania się, zwłaszcza w zakresie pracy z nowoczesnym sprzętem. Członkowie zespołu BHP obecni są na co dzień w fabrykach i na placach budów, dbając o odzież roboczą i wyposażenie stanowiskowe.

W czerwcu organizujemy tzw. „Kampanie bezpieczeństwa” . Dotyczą m.in. bezpiecznego użytkowania sprzętu i transportu wewnątrzzakładowego, z uwzględnieniem składowania i zabezpieczania prefabrykatów. W każdej z prowadzonych kampanii uczestniczy ok. 550 pracowników ze wszystkich czterech oddziałów firmy Pekabex, wraz z osobami z nadzoru. Kampanie bezpieczeństwa obejmują także pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, jak i pracowników świadczących pracę na budowach z działów montażu i generalnego wykonawstwa.