Nasze fundamenty są solidną podstawą każdej budowli. Produkujemy stopy fundamentowe kielichowe lub w postaci bloków z wytykami prętowymi lub śrubowymi.

Wykonujemy również szklanki prefabrykowane do zespolenia ze stopami monolitycznymi.

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty przemysłowe
 • Obiekty handlowe
 • Obiekty mieszkaniowe
 • Obiekty infrastrukturalne
 • Obiekty energetyczne
 • Obiekty stadiony
 • Obiekty parkingi
 • Obiekty nietypowe

Firma Pekabex produkuje słupy i stoposłupy zbrojone lub sprężone o przekroju kwadratowym, prostokątnym i okrągłym. Słupy prostokątne posiadają fazowane krawędzie 15x15mm. Klasa odporności ogniowej słupów może wynosić 240min. Słupy mogą być wielokondygnacyjne, ze wspornikami we wszystkich czterech kierunkach.

Stosowanie sprężonych słupów jest wskazane gdy:

 • słupy są smukłe: w fazie transportu, przy pracy w schemacie statycznym belki z obustronnymi wspornikami i dużym momentem przęsłowym słupy wymagałyby znacznego dozbrojenia
 • występują znaczne obciążenie poziome, na przykład od suwnic Połączenie słupów z fundamentami realizowane jest w kilku wariantach, gwarantujących przekazywanie momentów zginających ze słupów na fundament.
 • połączenie na pręty wytykowe
 • osadzenie słupa w kielichu
 • elementy stoposłupów
 • systemowe połączenia śrubowe znanych firm

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty przemysłowe
 • Obiekty handlowe
 • Obiekty mieszkaniowe
 • Obiekty infrastrukturalne
 • Obiekty energetyczne
 • Obiekty stadiony
 • Obiekty parkingi
 • Obiekty nietypowe

Produkujemy belki żelbetowe i sprężone o przekroju prostokątnym, trapezowym, teowym, dwuteowym, w kształcie litery L. Belki przygotowywane są do zespolenia ze stropem monolitycznym lub prefabrykowanym z płyt kanałowych, płyt TT lub Filigran.

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty przemysłowe
 • Obiekty handlowe
 • Obiekty mieszkaniowe
 • Obiekty infrastrukturalne
 • Obiekty energetyczne
 • Obiekty stadiony
 • Obiekty parkingi
 • Obiekty nietypowe

Szeroki wachlarz naszej produkcji płyt obejmuje: płyty kanałowe, płyty TT zbrojone i sprężone, płyty panwiowe oraz płyty Filigran.

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty przemysłowe
 • Obiekty handlowe
 • Obiekty mieszkaniowe
 • Obiekty infrastrukturalne
 • Obiekty energetyczne
 • Obiekty stadiony
 • Obiekty parkingi
 • Obiekty nietypowe

Produkujemy belki dachowe żelbetowe i sprężone – dźwigary dachowe o znacznych rozpiętościach przekraczających 50 m, płatwie, podciągi, rygle. Elementy mogą być wyposażone w akcesoria stalowe.

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty przemysłowe
 • Obiekty handlowe
 • Obiekty mieszkaniowe
 • Obiekty infrastrukturalne
 • Obiekty energetyczne
 • Obiekty stadiony
 • Obiekty parkingi
 • Obiekty nietypowe

Jesteśmy jedną z pierwszych firm na polskim rynku która oferuje prefabrykowane elementy trybun stadionów sportowych: płyty audytoryjne podwójne Z, belki pod płyty audytoryjne i słupy stadionowe.

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty stadiony

Produkujemy prefabrykowane elementy ścienne jedno- i wielowarstwowe z warstwą izolacyjną ze styropianu, styroduru lub wełny mineralnej. Zewnętrzne faktury ścian mogą być jednolite lub posiadać warstwę elewacyjną wykończoną tynkami mineralnymi, fakturą z kamienia płukanego np. z łupka jurajskiego, bazaltu lub granitu. Elewacja zewnętrzna może być także odciskiem ozdobnych matryc. Ściany produkowane są w szerokim zakresie rozmiarów i zastosowań: do obudowy obiektów handlowych, hal przemysłowych, budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych, z przeznaczeniem na ściany wewnętrzne i zewnętrzne nośne, ściany szybów windowych, klatek schodowych, itd.

P2100312
P2100323
IMG9723
AN7179
P2100336
P2100350

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty przemysłowe
 • Obiekty handlowe
 • Obiekty mieszkaniowe
 • Obiekty infrastrukturalne
 • Obiekty energetyczne
 • Obiekty stadiony
 • Obiekty parkingi
 • Obiekty nietypowe

Produkujemy elementy prefabrykowane żelbetowe i sprężone o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego i projektowego, dla potrzeb budownictwa inżynieryjnego.

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty infrastrukturalne

Oferujemy także produkcję: doków, biegów schodowych, elementów klatek schodowych, balastów dźwigów, niecek fontann, cokołów oraz inne prefabrykaty produkowane na życzenie Klientów.

ZASTOSOWANIE

 • Obiekty nietypowe