fbpx

Działamy z ESG w Pekabex

Czy wiesz, że związku z procesowanymi regulacjami UE, dotyczącymi wsparcia działań na rzecz zrównoważonej gospodarki i ograniczania skutków zmian klimatu,* aby spełnić nowe wymagania realizowane inwestycje będą musiały mieć charakter zrównoważony?

Klaudyna-Jaroslawska-2

„Zrównoważony rozwój ma na celu poprawę jakości życia z uwzględnieniem poszanowania dla aspektów społecznych i ładu korporacyjnego, a przede wszystkim skupia się na dbałości o środowisko naturalne. W związku z tym kluczowe jest wdrażanie nowych rozwiązań, które zastąpią dotychczasowe konwencjonalne podejście również w budownictwie” – mówi Klaudyna Jarosławska, Kierownik ds. finansowych Pekabex. – „Jest to ogólnoeuropejski, a właściwie nawet ogólnoświatowy trend, że coraz bardziej zwraca się uwagę na zrównoważone produkty i usługi. Rosnąca presja otoczenia: świadomość społeczna, oczekiwania inwestorów, sektora finansowego, zmiany legislacyjne, przyspieszają zmiany biznesowe w kierunku zrównoważonym. Ten nurt daje także oczywiście nowe możliwości biznesowe, gdyż firmy wykazujące się dbałością o aspekty zrównoważonego rozwoju, w tym zwłaszcza o kwestie środowiskowe, obserwują zwiększony popyt.”

#Pekabex wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju, gdyż:

- w realizacji założeń naszych Klientów, związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG), bardzo ważny jest łańcuch dostaw – a Pekabex dostarcza konstrukcje certyfikowane m.in. Environmental Product Declaration, wymagające do wyprodukowania m.in. mniejszej ilości energii i wody,

- do wytworzenia elementów prefabrykowanych potrzebna jest mniejsza ilość cementu (płyty stropowe hollow core, cieńsze ściany o lepszych parametrach),

- dbamy o bezpieczeństwo na budowach – podczas montażu na budowie pracują mniejsza liczba lepiej wyszkolonych montażystów.

 

*negocjowane jest wprowadzenie dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która poprzez wprowadzenie szeregu nowych obowiązków dla firm w zakresie raportowania niefinansowego ma skłonić uczestników rynku do większej orientacji na zrównoważony rozwój gospodarki całej UE