fbpx

W związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskiem posiadamy trzy współpracujące ze sobą systemy, oparte na wymaganiach trzech międzynarodowych norm:

System zarządzania jakością wg normy  PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania
System zarzadzania BHP wg normy PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania
System zarzadzania środowiskowy wg normy PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania

W związku z tym została zmodyfikowana Polityka Systemu Zarządzania, która została zatwierdzona przez Prezesa Zarządu PEKABEX BET S.A. 

Treść POLITYKI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA