fbpx

Gość w Dziale Utrzymania Ruchu Pekabex

Oto Mariusz i jego wierny Chandler, którzy jak widzicie są żywą reklamą Działu Utrzymania Ruchu w poznańskim zakładzie Pekabex! Czym zajmuje się ten Dział?

ChandlerMUdodik

Opowiada Mariusz, Zastępca Kierownika Działu: „W Pekabeksie stawiamy duży nacisk na ciągłe doskonalenie fabryki pod względem technicznym, automatyzację i robotyzację procesów: ciągle powiększamy park maszynowy i przystosowujemy do potrzeb produkcji prefabrykatów wraz z Działem Inżynierii i Automatyzacji, który jest dla nas dużym wsparciem na wielu płaszczyznach. Utrzymanie Ruchu jest pogotowiem technicznym, dzięki któremu praca fabryki jest płynna. Wdrażamy nowe rozwiązania techniczne, nowe maszyny, utrzymujemy je w dobrym stanie technicznym w celu zapewnienia ciągłości produkcji: dokonujemy konserwacji, likwidujemy powstałe awarie i wykonujemy prewencję w celu zminimalizowania ryzyka ich występowania. Szkolimy i uczulamy operatorów jak ważne jest utrzymywanie maszyny w należytym stanie. W grę wchodzi żywotność maszyny, ale głównie bezpieczeństwo pracownika. Wykorzystujemy do tego stworzone przez nas „Instrukcje czyszczenia, smarowania i konserwacji maszyn i urządzeń w ramach pracy przygotowawczo-zakończeniowej”. Wprowadzenie ich znacznie zmniejszyło częstotliwość występowania niepożądanych incydentów na maszynach".

Działy Utrzymania Ruchu znajdują się we wszystkich zakładach Pekabex, pracują w nich specjaliści z zakresu mechaniki, elektryki, hydrauliki, pneumatyki i automatyki. Odpowiadają za inwestycje w infrastrukturę maszynową obiektów i wdrożenie nowych komórek organizacyjnych w funkcjonowanie produkcji, a także za ich rozwój techniczny.

"Staramy się podołać trendom narzuconym przez politykę firmy, czyli być nie tylko w XXI wieku, ale w miarę możliwości wyprzedzać czasy, w których funkcjonujemy. Jesteśmy dumni, że firma staje się europejskim liderem na rynku prefabrykacji 
i chcemy czynnie uczestniczyć w tworzeniu sukcesów i historii, która pisze się na naszych oczach" - mówi Mariusz.

W poznańskim Dziale pracuje 13 osób, a skład Zespołu się wciąż powiększa ze względu na postępujący proces automatyzacji 
i ciągły rozwój w nowe projekty i rozwiązania. Zachęcamy do zapoznania z naszą ofertą pracy na www.pekabex.pl/kariera