fbpx

Nowy projekt Pekabex "Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnego prefabrykowanego modułu łazienkowego wraz z technologią jego produkcji"

Nowy projekt Pekabex "Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnego prefabrykowanego modułu łazienkowego wraz z technologią jego produkcji" został wybrany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Serdeczne gratulacje dla Zespołu, który pracuje nad nową technologią oraz przygotował zwycięski wniosek w bardzo wymagającym konkursie.

Czym są łazienki prefabrykowane?
To w pełni wykończone i wyposażone pomieszczenia, wykonane poza inwestycją budowlaną. Spełniają wysokie kryteria higieny i bezpieczeństwa i są wykonane w nowoczesnej technologii prefabrykacji.

Centrum Badań i Rozwoju NCBiR 1/1.1.1/2021 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/zakonczenie-oceny-wnioskow-zlozonych-w-pierwszej-rundzie-naboru2