fbpx

W ubiegłym roku Pekabex przyjął Strategię na lata 2020-2024 pod hasłem „Bezpieczny Rozwój”. Prace nad nią toczyły się jednak już wcześniej, przed pandemią. Czy zmiany, które zaszły w świecie, pozwalają na stosowanie obranego kierunku? Zapytaliśmy o to Roberta Jędrzejowskiego, Prezesa Pekabex S.A.

PIE9579-min

W ubiegłym roku Pekabex przyjął Strategię na lata 2020-2024 pod hasłem „Bezpieczny Rozwój”. Prace nad nią toczyły się jednak już wcześniej, przed pandemią. Czy zmiany, które zaszły w świecie, pozwalają na stosowanie obranego kierunku? Zapytaliśmy o to Roberta Jędrzejowskiego, Prezesa Pekabex S.A.

Dlaczego „Bezpieczny Rozwój”? W branży budowlanej i w całej światowej gospodarce zachodzą obecnie dramatyczne zmiany i firmom, zwłaszcza dużym, trudno się nawiguje w takim środowisku. Dla wszystkich jest to stres, ale w takim żyjemy świecie – jego tempo nie zależy od nas. Dlatego jako firma postawiliśmy na Bezpieczeństwo. To jemu służy m.in. dywersyfikacja produkcji i usług, to dlatego w grudniu minionego roku kupiliśmy fabrykę w Niemczech. Na poziomie ludzkim bezpieczeństwu służą poważne inwestycje w zakres BHP.

Z kolei Rozwój w naszej „Strategii 2020-2024” został obrany jako kierunek dlatego, że dla klientów właśnie to jest w nas najcenniejsze. Akceptują oni koszty produktów ze względu na ich prawdziwą wartość. My proponujemy im innowacyjne rozwiązania, niestandardowe podejście. Nowoczesne technologie budowlane są obecnie bardzo poszukiwane, dlatego tak dużo wysiłku poświęcamy efektywności i automatyzacji. Widzimy jak stabilnie rośnie kurs akcji Pekabeksu na Giełdzie Papierów Wartościowych, a więc rynek nas docenia.

A my z kolei chcemy nagradzać naszych pracowników za ich pomysły, inicjatywę i pracę. Ten rozwój przynosi i będzie przynosił im coraz lepsze wynagrodzenia. Jako prezes wierzę, że naszym celem nie jest maksymalizowanie zysku ale zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju naszej firmie. I to jest mój cel.

Bezpieczny-rozwojstrategia-2020