fbpx

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku ze zbliżającym się upływem obecnej kadencji Rada Nadzorcza Emitenta odwołała Zarząd starej kadencji i powołała Zarząd nowej kadencji w składzie niezmienionym, tj.:

Robert Jędrzejowski – Prezes Zarządu

Beata Żaczek – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Borek – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Seremet – Członek Zarządu

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowią załącznik do niniejszego → raportu.

Członkowie Zarządu uczestniczą w organach innych spółek z Grupy Pekabex. Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.