fbpx

SYTUACJA FIRMY PEKABEX PODCZAS PANDEMII COVID-19

Pandemia Covid-19 doprowadziła do wielu utrudnień w polskiej i światowej gospodarce. Wprowadzanie nowych obostrzeń i czerwonych stref w kraju wywołuje w wielu dziedzinach zastój, a sytuacja wciąż dynamicznie się zmienia. Grupa Kapitałowa Pekabex planuje cały czas skutecznie działać, zachowując przy tym wszelkie formy ostrożności oraz dbając o bezpieczeństwa swoich pracowników. W tym celu już 27. lutego Zarząd Grupy Pekabex wraz ze służbą BHP podjął decyzję o wprowadzeniu środków zapobiegawczych. Mimo panującej epidemii, firma wypracowała rekordowy wynik w pierwszym półroczu 2020 r. oraz stworzyła linię do produkcji maseczek - dla własnych pracowników, organizacji z którymi współpracuje oraz potrzebujących.

Działalność Pekabex

Rzeczywistość pandemii pokazała, jakie nowe rozwiązania wśród technologii budowlanych najlepiej się sprawdzają w tak niepewnych warunkach - wspierając ludzi i zapewniają ciągłość biznesu.  Szybsze, bardziej zautomatyzowane i kontrolowane pod względem jakości produkty i procesy są oczekiwane już nie tylko z powodów ekonomicznych czy ekologicznych, ale także ze względu na bezpieczeństwo ludzkie.

Kompleksowość usług: od zaprojektowania po budowę pod klucz pozwala na lepsze zarządzanie całością procesu oraz wymianę informacji z jego uczestnikami. Przeniesienie rozmów biznesowych do online i szybkie dostosowanie firmowych systemów łączności IT do spraw związanych z kierowaniem budowami, projektowaniem czy ofertowaniem wykazało mocne strony elastycznych firm – w tym Pekabex. Dzięki temu duża część Zespołu z biur mogła przenieść się w krótkim czasie na pracę zdalną, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w technologii prefabrykacji place budowy nie przypominają tych klasycznych, znanych od lat miejsc. Praca z prefabrykatami jest znacznie szybsza i mniej „fizyczna” niż w budownictwie tradycyjnym, ponieważ większość ciężkiej pracy wykonują maszyny: dźwigi, pompy do zapraw czy podnośniki. Dzięki temu zmniejsza się liczba osób pracujących na budowach – są za to to małe, wyspecjalizowane ekipy. Projektowanie, dzięki pracy z rysunkami w technologii 3D, umożliwia optymalizację procesów montażu. Pozwala na zaplanowanie, aby jak najwięcej elementów było montowane prosto z kół, dzięki czemu nie są potrzebne magazyny na miejscu.

Przykład nowej supernowoczesnej fabryki Pekabex w Gdańsku - Kokoszkach pokazuje, że część procesów produkcyjnych można również wykonywać zdalnie, za pomocą łączności ze zrobotyzowaną linią produkcyjną.

Wprowadzenie dla pracujących w zakładzie kilkunastu osób, podobnie jak w czterech pozostałych zakładach Grupy, zasad „social distancing”, dezynfekcji miejsc pracy, badania temperatury czy stosowanie maseczek przenosi cały biznes na wyższy poziom bezpieczeństwa – tak ludzkiego, jak i biznesowego.

Zachowywanie środków ostrożności

Firma Pekabex dba, aby wszelkie informacje o środkach ostrożności dotarły do każdego pracownika, w każdym dziale. Powstały szczegółowe procedury BHP oraz filmy instruktażowe, które umożliwiają uzyskanie informacji o bezpiecznym funkcjonowaniu w przedsiębiorstwie. Rozpropagowane wewnątrz firmy oraz w mediach społecznościowych nagrania dotyczą:

  • organizacji spotkań biznesowych,
  • zatrudniania nowych pracowników,
  • przyjmowania poczty i kurierów,
  • procedur podczas pracy w fabryce i na budowach,
  • prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczek,
  • skutecznego mycia rąk,
  • bezpiecznej pracy biurowej.

Rekordowy portfel zamówień

Motorem napędowym wyników był wzrost przychodów w realizacji kontraktów „Prefabrykacja” oraz „Usługi budowlane”. Pekabex osiągnął rekordowy portfel zamówień, który na koniec czerwca wyniósł 788 mln zł. Wiceprezes Pekabeksu, Pani Beata Żaczek udzieliła wywiadu, w którym mówiła: „Zaprezentowane wyniki są kontynuacją trendu rynkowego w zakresie prefabrykacji, który możemy obserwować od kilku kwartałów. To również potwierdzanie słuszności modelu biznesowego Pekabex, którego jednym z filarów jest automatyzacja i sukcesywnie rozbudowywany portfel zamówień. Przypomnę, że na koniec czerwca br. backlog wyniósł 788 mln zł, z czego 390 mln zł jest do realizacji w 2020 r. Rekordowe wyniki I półrocza są powodem do dumy również dlatego, że zostały wypracowane w okresie pandemii. W tym czasie musieliśmy się dostosować do nowych wymogów BHP, zwiększyć środki bezpieczeństwa i zmienić organizację pracy. Mimo tych warunków produkcja we wszystkich naszych zakładach przebiega zgodnie z planem, a spółka ma za sobą najlepsze pierwsze półrocze w historii.”

Zautomatyzowana linia produkcji maseczek

Konieczność zapewnienia pracownikom środków ochronnych, w tym trudno dostępnych na rynku maseczek sprawiła, iż firma rozpoczęła prace nad skonstruowaniem własnej linii produkcyjnej wspólnie z inżynierskim start-upem ReBuild, które zakończyły się sukcesem po około sześciu miesiącach. „Na rynku polskim i europejskim brakowało maseczek, a tymi sprowadzanymi - od razu charytatywnie dzieliliśmy się ze szpitalami. Ten brak wprawił nas w zakłopotanie i sprawił, że szukaliśmy nowych rozwiązań. Doskonale znamy możliwości młodych inżynierów i wiemy, że potrafią tworzyć takie wynalazki. Pekabex dążąc do pozycji lidera innowacji w Polsce i Europie tworzy struktury: poszukuje zdolnych inżynierów i wspiera ich w rozwoju” – mówi Robert Jędrzejowski. Prace nad skonstruowaniem nowej maszyny nie zostały porzucone przez firmę nawet pomimo pojawiających się latem sygnałów o słabnących symptomach pandemii. Teraz jest gotowa, by przekazywać maseczki, głównie własnym pracownikom i ich rodzinom, a także organizacjom, które lokalnie wspiera i z którymi współpracuje.